COLUMN

Gerrit Oud

De liefde bidt voor wie
niet weten wat zij doen;
gekruisigd blijft zij stil
voor wie de hamer heft.

En na de sabbath keert
zij tot de treurenden,
verrezen uit het graf
wandelt zij in de hof.

Onherkend zit zij aan,
met hen, met u, met mij
te Emmaüs, tot het brood
door Hem gebroken wordt.

In dit opstandingsgedicht maakt Ida Gerhardt gebruik van het stijlfiguur abstractum pro concreto: in plaats van de concrete Jezus stelt zij de liefde voor als een persoon. Daar hoort ook een persoonlijk voornaamwoord bij: zij. Liefde is immers vrouwelijk. Pas in de laatste regel gaan bij het breken van het brood de ogen open – niet alleen van de Emmaüsgangers – en wordt zij tot Hem.

‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ Liefde speelt de hoofdrol in dit gedicht. Terecht. Geloof is ongenoemd aanwezig: in gebed, in kruis, in verrijzenis en sacrament. Waar is de hoop gebleven? De hoop, die is gegeven: aan wie de hamer heft, aan de treurenden, aan hen, aan u en mij. Herkenbaar aan de gang van de Emmaüsgangers na hun maaltijd met de Heer: ‘Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem.’ Pelgrims op weg naar het nieuwe Jeruzalem.

Gerrit Oud
Amsterdam, 10 mei 2019Han van Meegeren 1889 – 1947

De maaltijd van Emmaüs

olieverf op doek (115 × 127 cm) — 1937
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

De bekendste en meeste geslaagde vervalsing van Van Meegeren, door museum Boijmans aangekocht voor maar liefst 520.000 gulden. Het museum was ervan overtuigd een echte Johannes Vermeer te hebben gevonden.
Van Meegeren paste allerlei verouderingstechnieken toe en schilderde in de stijl van Vermeer (o.a. lichtinval van links). Vermoedelijk heeft Van Meegerens vrouw model gestaan voor alle figuren. De compositie is duidelijk overgenomen van een uitvoering van de Emmaüsgangers door Caravaggio.


Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >