OPMAAT NAAR ZONDAG – 10 maart

Ds. Harmen de Vries

De preek van komende zondag is relatief kort. In de cantatedienst in de Pelgrimskerk staat de cantate ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ (BWV 22) van J.S. Bach centraal, een akte van bekwaamheid die Bach componeerde met het oog op zijn sollicitatie naar de functie van cantor in de Thomaskerk te Leipzig. De tekst grijpt terug op Lucas 18, waar Jezus aan zijn twaalf leerlingen zijn lijden aankondigt, maar zij blijk geven van volkomen onbegrip.
De tekstschrijver van de cantate interpreteert Jezus’ lijden op een manier die bij ons maar weinig weerklank lijkt te vinden, maar die diep in het bijbelse gedachtengoed verankerd is: als de weg om los te komen van de zuigkracht van de zonde en daadwerkelijk te leven als een mens van Gods toekomst. Is dat niet precies wat we in de Veertigdagentijd zo dikwijls nastreven?

Ds. Harmen de Vries preekt komende zondag in de Pelgrimskerk. Aanvang 10.30 uur.


Lees de overdenking Luc. 18 – Rom. 6 (cantatedienst) >Jezus zei tot zijn leerlingen: Geloof in het licht, dan bent u kinderen van het licht.

Joh 12:35-36

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >