OPMAAT NAAR ZONDAG – 10 maart

Ds. Harmen de Vries

De preek van komende zondag is relatief kort. In de cantatedienst in de Pelgrimskerk staat de cantate ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ (BWV 22) van J.S. Bach centraal, een akte van bekwaamheid die Bach componeerde met het oog op zijn sollicitatie naar de functie van cantor in de Thomaskerk te Leipzig. De tekst grijpt terug op Lucas 18, waar Jezus aan zijn twaalf leerlingen zijn lijden aankondigt, maar zij blijk geven van volkomen onbegrip.
De tekstschrijver van de cantate interpreteert Jezus’ lijden op een manier die bij ons maar weinig weerklank lijkt te vinden, maar die diep in het bijbelse gedachtengoed verankerd is: als de weg om los te komen van de zuigkracht van de zonde en daadwerkelijk te leven als een mens van Gods toekomst. Is dat niet precies wat we in de Veertigdagentijd zo dikwijls nastreven?

Ds. Harmen de Vries preekt komende zondag in de Pelgrimskerk. Aanvang 10.30 uur.


Lees de overdenking Luc. 18 – Rom. 6 (cantatedienst) >God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >