Programma vorming en toerusting 2019 – 2020


Kerk in de Stad
Lezingen op het snijvlak van geloven, cultuur en samenleving
Een aantal avonden om je te scherpen, te verdiepen, te bezinnen en met elkaar in gesprek te gaan over een actueel thema of boek. Voor wie meer wil dan Twitter en nu.nl! De lezingen vinden op verschillende locaties in Amstelveen en Buitenveldert plaats. Locatie, datum en tijd worden later bekend gemaakt.

Meditatief bijbellezen: verhalen komen tot leven!
Als je stil wordt en je je voorstelt wat er in een bijbel-verhaal gebeurt, komt het verhaal tot leven. Als je je aandacht richt op de mensen die erin voorkomen en de vragen waarmee zij bezig zijn, ontdek je de betekenis ervan voor je eigen leven. Voor wie zoekt naar verstilling en geloofsverdieping.
Locatie Kruiskerk
Datum 6 september, 14 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari, 24 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85 h.beurmanjer@planet.nl
Opgave Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl
Kosten € 100,- (serie van 9 avonden)

Christelijke meditatie
Stil worden rondom een gekozen woord uit de christelijke traditie, dat is de kern van deze cursus christelijke meditatie. Door dat woord te herhalen ontstaat verstilling en verdieping en leer je jezelf beter kennen en je gedachten los te laten. Iedere bijeenkomst begint met een korte inleiding op de meditatie en na de meditatie van ongeveer een half uur volgt een nagesprek. Ervaring is niet vereist.
Locatie Kruiskerk
Datum elke woensdag vanaf 4 september. Inloop kan op elk moment.
Tijd 10.00 – 11.30 uur
Leiding Nico Sjerps, 06 – 21 254 699 en opgave nsjerps@ziggo.nl

Waar ik je zoek
Afgelopen jaar verscheen het boek van Werner Pieterse, Waar ik je zoek verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind. De grootste bijbelverhalen met beelden en korte toelichtingen staan hierin verteld. Het boek is bedoeld om ‘langzaam te lezen’. Wij doen dat in drie avonden met volop ruimte voor vragen en gesprek. We gaan ervan uit dat u vooraf passages leest.
Locatie Paaskerk
Datum woensdag 2, 16 en 30 oktober
Tijd 20.00 – 21.30 uur
Leiding ds. Werner Pieterse, 020 – 822 14 44 dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs
Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen, joods geluid. Je zou hem een Schriftgeleerde kun­nen noemen die Jezus als Messias ging erkennen. Er staan scherpe polemieken in dit evangelie, waarin de auteur naar voren brengt dat Jezus de vervulling is van wet en profeten. We starten dit seizoen bij hoofdstuk 20.
Locatie Kruiskerk
Datum woensdag 23 oktober, 4 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 8 april en 29 april
Tijd 14.30 – 16.00 uur
Leiding ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40 lanser@kruiskerk-amstelveen.nl

‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie
Gesprekskring van vrouwen (18-99 jaar), gelovig, twijfe­lend en ongelovig. Vrouwen die – al meer dan 30 jaar – inspiratie zoeken en nadenken over zingeving in diverse werkvormen. Thema dit jaar: ouderdom en spiritualiteit. Dit komt terug in een programma, waaraan deelnemers in tweetallen zelf een aandeel leveren o.a. via een boek als van Herman Andriessen, De tijd te vriend houden.
Locatie Kruiskerk
Datum donderdag 10 oktober, 14 november, 9 januari, 13 februari, 12 maart, 2 april en 14 mei
Tijd 20.00 uur
Informatie Meta Schoonheim, m_schoonheim@hotmail.com
Marijke Touw, 020 – 645 60 31 marijketouw@hotmail.com

Bezielde taal voor de betrokken lezer
Drie middagen rond poëzie en drie middagen rond een roman uit de Nederlandse literatuur. Leest u graag? Wist u dat samen lezen nog leuker is? Dit seizoen zoeken we enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen om gezamenlijk een vooraf gelezen boek of poëzie te bespre­ken. U kunt zich opgeven voor poëzie én romans, maar ook voor één van de twee onderdelen van deze kring.
Locatie Paaskerk
Voor romans voor 17 oktober leest u de roman Het vloekhout van Johan de Boose
Datum en tijd donderdag 17 oktober en 16 januari,15.00 uur.
Leiding Gert Jan de Bruin, 020 – 645 06 16 dsdebruin@paaskerk-amstelveen.nl
Voor poëzie de gedichten krijgt u op die middag zelf
Datum en tijd donderdag 31 oktober, 30 januari en 26 maart, 15.00 uur
Leiding Els van Geel, 020 – 647 10 98 emvangeel@hetnet.nl

Studiekring over de brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen
De brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen zijn late brieven van de apostel Paulus met een grote overeen­komst aan thematieken, die in verschillende contexten aan de orde worden gesteld. In beide brieven nemen Christus, de verlossing die Hij bewerkt heeft, en de nieuwe levenswijze van de gemeente in verbondenheid met Hem een centrale plaats in.
Locatie Pelgrimskerk
Datum dinsdag 26 november, 10 december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart
Tijd 14.00 – 16.00 uur
Leiding ds. Harmen de Vries, 020 – 686 91 41 predikant@pelgrimskerk.nu

Dietrich Bonhoeffer
In 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd. In drie avonden besteden we aandacht aan zijn biografie, zijn boek Navolging en lezen we een van zijn brieven. Als voorbereiding bevelen we het boekje Bonhoeffer 75 aan, dat u kunt bestellen bij: bonhoeffer75@kpnmail.nl voor € 2,- + porto.
De eerste avond met Evert van der Mede, de 2e met Sieb Lanser en de 3e met Werner Pieterse.
Locatie Paaskerk
Datum woensdag 15 januari, 29 januari en 12 februari
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Leiding ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40 lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
en ds. Werner Pieterse, 020 – 822 14 44 dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl

Ik bid dus ik ben
Een bespreking van het (moeilijke) boek van professor Bert Hoedemaker, Ik bid dus ik ben. Pleidooi voor de christelijke traditie. Het is een hommage aan de (religieuze) verbeelding en een protest tegen de alleenheerschappij van de rationaliteit. Dit boek onderzoekt de relevantie van de christelijke traditie in al haar bewegelijkheid.
Traditionele geloofsinhouden blijken, wanneer ze opnieuw worden doorvoeld en doordacht, allerminst passé. Ze kunnen de actuele problematiek van mens en mensheid juist verhelderen. Een rode draad in het boek is de aan­dacht voor het gebed. Het daagt niet-gelovigen én gelovi­gen uit hun plaats in de wereld, in gesprek met de eigen tijd, opnieuw en bewust in te nemen.
Locatie Pelgrimskerk
Datum donderdag 13 februari, 5 en 19 maart
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Leiding ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40 lanser@kruiskerk-amstelveen.nl (aanmelding voor 3 februari)

Cursus Religieuze kunst
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze drie avonden over uiteenlopende thema’s:

  • Lutherlocaties in Thüringen
  • Het Catharinaklooster in de Sinaïwoestijn, één van de oudste en meest beroemde orthodoxe kloosters, met een indrukwekkende geschiedenis en prachtige kunst
  • Het Benedictijner klooster Maria Laach en het voormalig Benedictijner klooster Amorbach.

Locatie Kruiskerk
Datum donderdag 23 januari, 6 en 20 februari
Tijd 20.00 uur
Leiding Anique de Kruijf
Opgave Renger Prent, 020 – 643 94 18 rengerprent@gmail.com
Kosten € 20,-

Weekend in een klooster
Van 24 tot en met 26 april zijn we te gast bij de Franciscanen in Megen. We nemen deel aan de korte vieringen en er is ruimte voor ontmoeting met de broeders. We lezen het evangelie dat op zondag centraal staat. Er is ‘stille tijd’ en ruimte voor gesprek. Ieder heeft een eigen kamer, met gebruik van wc en douche op de gang. Er zijn trappen, geen lift. Het weekend is niet geschikt voor mensen die moeizaam lopen.
Locatie Klooster van de Franciscanen in Megen
Datum en tijd vrijdag 24 april 16.00 uur tot zondag 26 april 14.30 uur
Kosten € 90,-
Leiding ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40 lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
Op donderdag 16 april is er een voorbereidingsavond in de Paaskerk, om 20.00 uur. Als u zich opgeeft voor dit week­end, wordt u op deze voorbereidingsavond verwacht.

Persoon en werk van Christus
Drie avonden over de persoon en het werk van Christus. Wat betekenen Zijn leven, lijden en opstanding voor de gemeente.
Locatie Paaskerk
Datum dinsdag 2, 9 en 16 juni
Tijd 20.00 – 21.30 uur
Leiding ds. Harmen de Vries, 020 – 686 91 41 predikant@pelgrimskerk.nu

En er is meer….
Naast de boekbesprekingen, studiekringen en lezingen uit deze folder is er voor u nog meer aanbod. Er zijn gebedsgroepen, leeftijdsgroepen, diaconale activiteiten, bij­eenkomsten voor ouderen en meerdere kinderactiviteiten. Meer informatie vindt u in Present of op de website van de wijkkerken.


God zal ruimhartig vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen ? spreekt de Heer.

Js 55:6-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >