Zondag 13 oktober is er ’s middags van 12.00 tot 13.00 uur een koffieconcert in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a.
Het vocaal ensemble TIEN brengt het programma Rondom Monteverdi.
Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur. Er wordt geen toegang gevraagd, wel is er een collecte bij de deur.

Het programma ontleent zijn naam aan de Italiaan Claudio Monteverdi, een muzikaal vernieuwer rond het jaar 1600 en een van de eerste componisten van barokmuziek. Hij was een meester in het muzikaal verbeelden van hartstochten niet alleen in instrumentale, maar ook in vocale muziek. Prima la parole is een van zijn bekende oneliners, waarmee hij bedoelt dat in gezongen muziek de emotionele uitbeelding van de tekst bovenal voorrang moet krijgen.

Instrumentale medewerking aan het concert verlenen musici die hun sporen op het gebied van de interpretatie van muziek uit deze tijd hebben verdiend: Margo Fontijne speelt gamba, Helleen Gerretsen cornetto, Matthijs van der Moolen trombone en Elly van Munster theorbe. Zij spelen op kopieën van originele instrumenten. In de akoestiek van de Kruiskerk zal dat zeer tot zijn recht komen.

Behalve muziek van Monteverdi worden ook composities van Andrea en Giovanni Gabrieli en van de Italiaanse Duitser Heinrich Schütz uitgevoerd. Dirigent is de Spanjaard Enrique López-Cortón die ook het kistorgel bespeelt.


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >