Filippus hoort de man hardop lezen uit zijn bijbel. ‘Begrijpt u wat u daar leest?’, vraagt hij. ‘Nee, ik begrijp het niet,’ antwoord de man. ‘Er is niemand die het mij uitlegt. Maar als u wilt, stap in en kom naast me zitten.’ Filippus vertelt de man dat iedereen die bij Jezus wil horen gedoopt mag worden. Dat wist de man niet!

Beleef het verhaal op zondag 29 september tijdens Kliederkerk in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1, van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief eten).

Opgeven kan t/m donderdag 26 september bij jeugdwerker Nienke van der Heiden, kliederkerk@pga-b.nl, 06 – 37 22 76 76 of kijk op www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen.

Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten Bijbelverhalen willen ontdekken. Wij willen voor kinderen en de mensen om hen heen een plek zijn waar ze op een ontspannen manier samen mogen ontdekken wat deze verhalen ons vandaag de dag te zeggen hebben.


Jezus zegt: Iedereen die alles heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal in deze tijd het honderdvoudige ontvangen, gepaard met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.

Mc 10:17-30

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >