Van 21 tot en met 23 augustus is er weer een Kidsfeest in ’t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129, Amstelveen. Alle kinderen van 4 tot en met 10 jaar zijn op die dagen van 10.15 tot 12.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur, van harte welkom.

Er wordt een bijbelverhaal verteld, liedjes gezongen, spelletjes gespeeld, geknutseld en er is een sketch.

De laatste dag duurt tot 13.00 uur, dan worden er pannenkoeken gegeten.

Het Kidsfeest is een initiatief van de Pauluskerk. Het Kidsfeest is gratis. De ouders mogen erbij blijven, wanneer ze dat willen.

Verdere informatie bij Ineke Paul, tel. 020 – 645 40 74 of Leny Wind, 06 – 51048186. Of kijk voor meer informatie op de website kidsfeest.weebly.com.


Door zijn geloof ging Abraham, toen God hem riep, op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.

Heb 11:8-16

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >