De Kerkgangers op doorreis in de kerk van Eenrum

OPMAAT NAAR ZONDAG

Nellie Vermeulen

Hier liggen de gebeden der geslachten,
de lof en dank die U werd toegezegd.
Uw nederdaling blijft men hier verwachten,
uw Woord, in mensenharten neergelegd.

Daar, hoog in het gewelf de lied’ren hangen
waarmee men U, drieënig God vereert.
U woont toch op de U gewijde zangen?
Het loflied hebben velen hier geleerd.

Hier wordt gedoopt, getrouwd en rouw gedragen,
en veel geloften worden U gedaan.
Hier liggen opgestapeld duizend vragen
waarmee wij tastend door het leven gaan.

Het orgel zwijgt. Maar mórgen zal het juichen
als naar gebruik, uw volk hier samenkomt.
‘t Zal fluist’ren als wij onze hoofden buigen
in stil gebed, als’t schuifelen verstomt.

De tafel is gedekt met sneeuwwit linnen,
een brede nodiging van wand tot wand:
“Komt dan, God wil opnieuw met u beginnen!”
En stil gaan brood en wijn van hand tot hand.

Zoals de banken ledig staan te dromen
totdat Gods volk de vele plaatsen vult,
zó wacht mijn ziel verlangend op uw komen
met vrede en vergeving van mijn schuld.

Nellie Vermeulen


De Kerkgangers op doorreis in de kerk van Eenrum

Noor Agter – beeldend kunstenaar

De prachtige kerken op het Groninger platteland inspireerden Noor Agter om vroegere tijden weer terug te brengen in de kerken.
Niet alleen vindt ze de kerken interessant om de prachtige ruimte, de klank en de orgels, maar ook om wat er ‘hangt’ aan gedachten en gevoelens. Wat hebben mensen in de afgelopen eeuwen daar ervaren, gezocht en misschien gevonden? Die gedachten, gevoelens en ervaringen heeft ze in beeld gegoten tot de Kerkgangers, profielen van mensen die wellicht ooit de kerk bezochten.

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >