Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau verzorgt de ledenadministratie van de PGA-B. U kunt hier terecht voor:

 • inschrijven
 • overschrijven
 • uitschrijven
 • aanvragen van attestatie / doopbewijs
 • doorgeven adreswijziging
 • verwerken van de melding van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, scheiding en overlijden
 • opgeven abonnement maandblad Present (betalende PGA-B-leden ontvangen dit blad automatisch)

U kunt een en ander schriftelijk melden. U kunt het ook persoonlijk doen (zie openingstijden hieronder)

Openingstijden

Voor bezoek en telefoon: dinsdag t/m donderdag van 9.00-12.30 uur

Adres

bezoekadres: Burgemeester Haspelslaan 129, 1181 NC Amstelveen
postadres: Postbus 2011, 1180 EA Amstelveen
telefoon: 020- 6413648
e-mail:  kerkelijkbureau@pga-b.nl

Giften

Giften aan de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenvelrt zijn aftrekbaar voor de belasting. Ook de collectebonnen kunt u opvoeren bij de aangifte.

Collectebonnen

Een bestelling van collectebonnen gaat als volgt:

 • In elke wijkkerk is een bestelformulier verkrijgbaar, een eenmalige machtiging en een verzendenvelop.
 • Vul de gevraagde gegevens op het formulier in. Er kaarten verkrijgbaar met bonnen van 50 eurocent, 1, 2 en 5 euro. Stuur het geheel naar het kerkelijk bureau.
 • Het kerkelijk bureau handelt uw bestelling af en verzendt deze, als regel op de woensdag, waarna het totaalbedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Bankrekeningen

 • Kerkrentmeesters:
 • ABN-AMRO: NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert
 • Diaconie:
 • ING: NL32 INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert

Jezus zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Lc 10:1-9

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >