Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau verzorgt de ledenadministratie van de PGA-B. U kunt hier terecht voor:

 • inschrijven
 • overschrijven
 • uitschrijven
 • aanvragen van attestatie / doopbewijs
 • doorgeven adreswijziging
 • verwerken van de melding van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, scheiding en overlijden
 • opgeven abonnement maandblad Present (betalende PGA-B-leden ontvangen dit blad automatisch)

U kunt een en ander schriftelijk melden. U kunt het ook persoonlijk doen (zie openingstijden hieronder)

Openingstijden

Voor bezoek en telefoon: dinsdag t/m donderdag van 9.00-12.30 uur

Adres

bezoekadres: Burgemeester Haspelslaan 129, 1181 NC Amstelveen
postadres: Postbus 2011, 1180 EA Amstelveen
telefoon: 020- 6413648
e-mail:  kerkelijkbureau@pga-b.nl

Giften

Giften aan de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenvelrt zijn aftrekbaar voor de belasting. Ook de collectebonnen kunt u opvoeren bij de aangifte.

Collectebonnen

Een bestelling van collectebonnen gaat als volgt:

 • In elke wijkkerk is een bestelformulier verkrijgbaar, een eenmalige machtiging en een verzendenvelop.
 • Vul de gevraagde gegevens op het formulier in. Er kaarten verkrijgbaar met bonnen van 50 eurocent, 1, 2 en 5 euro. Stuur het geheel naar het kerkelijk bureau.
 • Het kerkelijk bureau handelt uw bestelling af en verzendt deze, als regel op de woensdag, waarna het totaalbedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Bankrekeningen

 • Kerkrentmeesters:
 • ABN-AMRO: NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert
 • Diaconie:
 • ING: NL32 INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert

Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Wilt u met ons kennismaken?
U bent van harte welkom.