Gerben Drost

COLUMN

De vakantie komt nu voor velen in het zicht. Ik genoot de grote vakantie al.  Zit  weer achter de deur. Had vakantie in en uit eigen honk. Ook enorm (bij-) slapen.  Onthecht van werk, want – en dat is immer het bewijs – in een droom was ik terug in mijn kamertje in het ouderlijk huis aan de Hogedijk te Blija. Overigens aldaar recent een giga bestuurlijke gemeentelijke herindeling.

Het is nu Blije en het ligt in de gemeente Noard East Fryslân. Ze zoeken een burgemeester. Belangstellenden voor dat ambt kunnen zich  –  met pasfoto – voor 3 juli a.s. melden bij de Koning.

Drie kerk dingen die tijdens mijn vakantie tot me kwamen:

Pop in de kerk

In Present viel mijn oog op de Van Elvis – Viering tot U2-dienst. Ik heb meteen het boek – van de popdominees Fred Omvlee, Jan Andries de Boer en Piet van Die –  gekocht en tot me genomen. Ging ik 2 juni naar Paradiso. Voor deze viering erkend als kerk door PKN Amsterdam. Paradiso werkte bijkans om niet mee. Een viering met de bekende orde, maar met liederen van Elvis Presley, Jonny Cash en U2. Het werd ronduit  zinderend goed. Hoe Fred het ‘How Great Thou Art’ zong. En de andere twee popdominees deden het hunne. En de bands. Het raakte alle aanwezigen. Dik een vol uur was in een wip om. Paradiso vol. Wel witte mensen en gemiddeld al redelijk grijs. Geen meezing toestanden, maar diepe eerbied. Thema van de viering was: thuiskomen.  Ik kwam thuis. En hoe! Zit nu op Facebook met de drie popdominees . Er ging en gaat een wereld voor me open. Als we in Amstelveen nog ‘es iets van (te) Gekke Kerk willen zijn ze te boeken. Op You Tube kan je indrukken opdoen van deze unieke viering in Paradiso. Alle nummers genoemd in het boek kan je via een link beluisteren op Spotify. Wat leuk om te praten met een zuster van de kerk te Purmerend al wachtend op straat voor de deuren van Paradiso opengingen.  Zij was al bekend met het dit type vieringen. Ik stond er nog blanco. En liggend op het trottoir een rij meisjes. Ze lagen te wachten op een performance later op de dag in Paradiso van een jongensband. Maar in de ochtend was het in Paradiso dus puur weer even: Soli Deo Gloria! (staat er in een muur gebeiteld).

Klim naar het Licht

Op weg naar de tijdelijke verbindingen tussen de toren van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem

Op Eerste Pinksterdag was het aardig weer en ik dacht: nu moet het gebeuren! Met de bus en te voet naar de Kathedrale Basiliek St Bavo te Haarlem voor: de Klim naar het Licht. De deuren stonden wijd open. Ik was bijtijds dus kon de kerk uitvoerig bekijken. Nou de kerk kwam tot en in mij. Ook de tentoonstelling in het museum.  Over de kostbare en jarenlang durende renovatie. Indrukwekkend en overweldigend mooi. Wat een kerk. Gaat dat zien, het raakt je tot in de ziel. De stad Haarlem zal blij zijn met zo’n fenomeen (en dat ter stede naast de aloude St Bavo, de PKN kerk, tevens een fenomeen). Dat alles zo dichtbij Amstelveen….Het uur was aangebroken en ik heb de klim gemaakt naar de tijdelijke verbinding tussen de twee torens. En daar lag  op 60 meter hoogte Haarlem en de omgeving rondom aan mijn voeten. De kathedrale basiliek staat aan de Leidsevaart en wham daar zie je dan de Leidsevaart vanaf 60 meter.

Kiekje vanaf de tijdelijke brug tussen de torens van de Kathedrale Basiliek St Bavo over de Leidsevaart

Maximale sterren voor de kathedrale basiliek. Een juweel in Europa, in de wereld. Ik werd daar op 60 meter omringd door voornamelijk ouders met jonge kinderen. Zag er een vader met een baby in zijn armen. Bij het afdalen zei een jongen:  ‘laat die meneer maar voorgaan..’.  Toen ik zelf jong was wilde ik ten diepste in de toekomst een meneer zijn. Zowaar daarboven op die verbinding  tussen vrouwen- en mannentoren kreeg ik de bevestiging dat ik thans een meneer ben. In een halleluja stemming stond ik even later bij de boekentafel  in de kerk. Mijn oog viel op een boekske , een Berne Media Gids, onder de titel: Alle kathedralen en basilieken in Nederland.  Kon ik niet laten liggen. Achterin de gids is ruimte voor een stempel van de K&B’s die je bezoekt. Dus bij het afrekenen vroeg ik om een stempel. En na even zoeken, was het zover. Het Sigillum Basilicae Cathedralis S. Bavonis Harlemi heb ik zelf gezet in het boekje. Een wachtende medebezoekster aan de boekentafel zei: ‘mooi zo…en u heeft nog veel te doen’.  Klopt ik moet nog 30 stempels halen in kathedralen en/of basilieken her en der in ons land. Buiten keek ik nog even om me heen en dacht:  nou nog aandacht voor de tuin bij de Kerk-Aan-De-Vaart.

Ode aan de oude Groninger Kerken

Wil ik ten slotte het  boek onder deze titel  – en het is een heel groot werk – aanprijzen. Het verscheen op initiatief  en in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken ter gelegenheid van de viering van haar vijftigjarig bestaan. Het verscheen recent bij uitgeverij Philip Elchers. Het omvangrijke boek kost wat maar dan heb je ook wat. Hulde voor de opstellers Marjoleine de Vos en Justin Kroesen. Prachtige foto’s, beschrijvingen en gedichten. En werk waar je jaren mee vooruit kan. Voor de liefhebbers van Oude Groninger Kerken een must.

Gerben Drost, 21 juni 2019


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >