OPMAAT NAAR ZONDAG

ds. Sieb Lanser

In de Kruiskerk deze zondag de laatste van vijf kerkdiensten over het boek Job. Net als de proloog (hoofdstukken 1 en 2) is de epiloog (42: 7-17) in proza. In de tussenliggende hoofdstukken klonk in prachtige poëzie het duel van Job met zijn vrienden en bovenal met God, het antwoord van God uit de storm. Het slot voelt voor velen als een afknapper, een anticlimax, een goedkoop happy end. Job wordt nog meer gezegend dan in zijn vroegere leven. Maar kunnen nieuwe kinderen ooit het verlies van kinderen die zijn overleden compenseren? Wat moeten we hiermee? Bekent de Eeuwige schuld? Geeft Hij toe dat Job ten onrecht alles is ontnomen?

Vriend Elifaz krijgt de wind van voren: Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job. Die vrienden met hun vrome praatjes over God, over vergelding, over Job die het er toch zelf wel naar gemaakt zal hebben – zij hebben niet juist over God gesproken. Job, met al zijn rauwe vragen en (aan)klachten wel. Hoe spreken wij over God?

Ds. Sieb Lanser gaat voor in de dienst in de Kruiskerk,
zondag 9 september,
aanvang: 10.00 uur.


Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Wilt u met ons kennismaken?
U bent van harte welkom.