Op Goede Vrijdag zal dit jaar de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd op een bijzondere plek: De Nieuwe Kerk Amsterdam. Een unieke uitvoering op een bijzondere avond! Vanwege de restauratie van de Westerkerk wijken het Westerkerkkoor en Ensemble ’t Kabinet dit jaar uit naar deze mooie locatie die heel Nederland kent door zijn nationale functie.
Vanwege de restauratie van de Westerkerk, waar anders de Johannes Passion klinkt op Goede Vrijdag, is het niet mogelijk om dit indrukwekkende werk van Bach dit jaar daar goed te kunnen uitvoeren. Daarom wordt uitgeweken naar De Nieuwe Kerk. In een rijke Westerkerk-traditie van ruim 65 jaar zullen het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten onder leiding van JanJoost van Elburg, de Johannes Passion uitvoeren.
De kerkenraad van de Westerkerk en het bestuur van de Stichting Cantatediensten Westerkerk zijn de Protestantse Kerk Amsterdam zeer erkentelijk dat zij de mogelijkheid kregen om in De Nieuwe Kerk aan de Dam de Johannes Passion te laten klinken. In deze cantatedienst zal dr Cristina Pumplun voorgaan en Jos van der Kooy zal het hoofdorgel bespelen.
Kom dus ook op Goede Vrijdag 19 april, 19.30 uur (deur open 19.00 uur) naar De Nieuwe Kerk aan de Dam en breng je familie en vrienden mee.

De cantatedienst is vrij toegankelijk. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden om de hoge kosten die aan deze cantatedienst zijn verbonden te kunnen vereffenen.

Datum: Goede Vrijdag, vrijdag 19 april 2019 om 19:30 uur (kerk open 19.00 uur)
Locatie: De Nieuwe Kerk Amsterdam
Muziek: Johann Sebastian Bach, Johannes-Passion BWV 245
Uitvoerenden: Westerkerkkoor en Ensemble ’t Kabinet en solisten o.l.v. JanJoost van Elburg
Solisten: Mark Bonney (Evangelist en tenor-aria’s), Harry van der Kamp (Christus), Paulien van der Werff (sopraan), Brennan Hall (alt), Bas Kuijlenburg (bas), JanJoost van Elburg (dirigent)
Voorganger: Dr. Cristina Pumplun (predikant)
Organist: Jos van der Kooy (grote orgel)

Toegang vrij, een bijdrage gewenst.


Jezus vroeg aan de blinde: ?Wat wilt u dat ik voor u doe?? Hij antwoordde: ?Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.? Jezus zei tegen hem: ?Ga heen, uw geloof heeft u gered.? En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Mc 10:46-52

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >