MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Gert Jan de Bruin


We horen in de periode van Advent vaak over Johannes de Doper. Een mens die vol is van de nadering van Gods Koninkrijk. Een man die al gauw wat vreemd wordt gevonden, een sjofel geklede asceet. Hij eet en drinkt nauwelijks want hij weet dat het vasten een mens kan helpen om aan wezenlijke vragen toe te komen. Een onverzettelijk mens, niet een rietstengel die met alle winden meewaait, die iedereen naar de mond praat. Integendeel, Johannes roept zijn tijdgenoten op tot omkeer.

Je hoort hem zeggen: “Als je niet tevreden bent met je leven, begraaf het dan, dompel je zelf onder in het water van de rivier, spoel al het vuil, al het kwaad, al je aanvechtingen en zorgen van je af, sta op tot een nieuw leven. De bijl ligt aan de wortel der bomen; iedere boom die geen vrucht voortbrengt, wordt in het vuur geworpen.”

Er zijn mensen bij wie Johannes gehoor vindt. Ze beseffen: het moet anders met mij, het kan anders met mij. Het zijn mensen die gaan vasten omdat ze vermoeden dat een knorrende maag hen aan een knagend geweten kan helpen en het is niet verkeerd om van tijd tot tijd eens last te hebben van een knagend geweten. Maar anderen, de meesten willen van Johannes niets weten, ze zijn even naar hem toegegaan, ietwat nieuwsgierig. Zou er een profeet zijn opgestaan? Maar al gauw halen ze hun schouders op. Wat die man zegt over de doop is nieuwlichterij en als Johannes zijn strikte boodschap blijft verkondigen wordt hij voor gek verklaard. “Doe eens normaal man”, wordt hem toegeroepen. En sommigen lispelen: die Johannes is door een demon, een boze geest bezeten.
Johannes belandt door zijn optreden in de gevangenis en wordt daar gepijnigd door de vraag of Jezus Gods gezondene is. Johannes’ volgelingen gaan dan op weg met zijn vraag: “Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”

Het rooster geeft als lezingen voor 15 december: Jesaja 35,1-10 en Matteüs 11,2-11


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >