OPMAAT NAAR ZONDAG – 3 februari

Ds. Marianne Bogaard

Na zijn doop, waarbij de Geest op hem neerdaalde, worstelde Hij met goed en kwaad. In de woestijn stond het verlangen naar macht in groot contrast met vertrouwen op de Eeuwige.

Hij koos voor het laatste. In die keuze sprak Hij uit dat Hij zich wilde laten leiden door woorden waar je de wereld vaak niet mee lijkt te winnen. Woorden die om overgave vragen en kwetsbaar maken.

Gesterkt, sterk in zijn missie, keert Hij vervolgens terug naar zijn vaderstad. Nazaret. Daar vindt Hij zijn weg naar de synagoge, waar de schriften opengaan en profetische kritiek tot het eigene behoort van zijn volk. Hij leest Jesaja. Over de Geest van de Heer. Over armen die het goede nieuws ontvangen. Over blinden die weer zicht krijgen.

“Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”, zegt Hij. Het is een oproep aan zijn stadsgenoten om te horen en deel te worden van deze boodschap. Om mee te bewegen en bewogen te worden.

Zij verwonderen zich. Positief. Het bericht over zijn optreden in Kapernaüm, waar Hij mensen heelde en indruk maakte, is Hem immers al voorgegaan. Wie zou niet instemmen met zo’n plaatsgenoot?

Maar zien ze wie Hij is? Zien ze welke weg Hij gegaan is en hoe die Hem gevormd heeft?
En wij? Wat zien wij, al horend? Staan we open voor het ongrijpbare dat Hem draagt?

Ds. Marianne Bogaard preekt in de Paaskerk over Lucas 4: 21-30,
zondag 3 februari, 10.00 uur


Lees de preek over Lukas 4: 21-30 >


Synagoge in Kapernaüm uit de 4e eeuw, gebouwd op de fundamenten van de synagoge uit de tijd van Christus

Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >