COLUMN

Jan Schipper

 

Kleine reacties roepen soms opnieuw kleine, maar toch interessante  reacties op. Wij zijn meestal wel gevoelig voor Herinneringen. Wij herinneren ons meestal wel, in ieder geval een paar, persoonlijke herinneringen uit onze jeugd, voor goed of kwaad: een mooie reis, bijzondere ontmoetingen, ziekten en zo meer.

In Trouw van 20 november vroeg een docent maatschappijleer, die ook Holocaust-studiereizen organiseert, aandacht voor de Muur van Mussert. Dat zal niet iedereen een schok geven, maar ik zie deze muur nog voor ogen, al ben ik de datum vergeten (rond 1955?). We waren met een groep scholieren en enkele studenten voor een weekend in Gelderland  in Lunteren, bij de Muur van Mussert. Wij wisten voor wie en wanneer de muur functioneerde – onze leiders maakten grappen daar over. De muur was vervallen en niet veel meer dan een vergeten pagina in de schoolboeken. Moeten we Mussert, de verrader met zijn aanhang van nationaal-socialisten, blijven herdenken? De Niod wil daar een ‘educatieve betekenis’, een ‘museum over collaboratie’ neer zetten (Trouw 13 november j.l.). Het balkon is er weg, de eigenaar van het terrein wil de muur slopen om er huisjes neer te zetten; daarover wordt pas in 2018 een besluit genomen, terwijl in Nederland 63.000 monumenten staan. Ik zou zeggen: dat is genoeg, geen Mussert erbij!

 

Andere Herinneringen

Kort geleden reden wij naar Arnhem om daar de opening van een fototentoonstelling bij te wonen. De expositie droeg de titel Kopisoesoe “koffie met melk” of andere betekenissen als “kinderen uit een gemengd huwelijk”, zoals Rosa Verhoeven, die de bijeenkomst inleidde.

We konden nog een Soto Ayam en een paar Lumpia’s bestellen, maar het ging natuurlijk om iets anders: we waren hier op landgoed Bronbeek, in eerste instantie gesticht in 1816 voor oudgedienden die uit Indië terug kwamen. Er kwam ook een Congrescentrum en Museum.

Na 1946 en daarna kwamen velen uit Indonesië  naar Nederland. Zij werden niet altijd aardig opgenomen. Nederland was nog bezig met het herstel na de oorlog, de Indo’s mochten blij zijn hier te kunnen wonen. Velen van hen  zochten al vroeg een toevlucht in Den Haag. In 2018 verhuist Het Indisch Herinneringscentrum naar Den Haag (Sophialaan 10) – gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië. De brochure zegt: Vertel het verder.

 

December brengt ons veel goeds met familie en vrienden, contact in de kerk en veel muziek: op 26 November komt weer het Bach Ensemble Amsterdam, zijn er kinderkoren voor de Kerst (14 en 24 december). Op 23 december zingt het beroemde koor van de Universiteit van Londen het Kerstconcert dat begint om 15.30 uur.

Het Activiteitenprogramma van de Kruiskerk leidt ons op het goede pad. 

 

Jan Schipper, 8 december 2017

Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >