Op initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam is er op Pinksterzondag 31 mei a.s. een korte online-herdenking van de slachtoffers van het COVID19-virus. Burgmeester Femke Halsema zal daarbij een bijdrage leveren. We denken in deze bijeenkomst behalve aan de overledenen ook aan mensen die ziek zijn en aan familieleden en zorgprofessionals die met ingrijpende situaties worden geconfronteerd. Maar we willen ook vooruit kijken naar de nieuwe fase die aanbreekt, waarbij ondernemers in grote onzekerheid verkeren en mensen bezorgd zijn om hun baan. Ondertussen hebben de meest kwetsbaren, zoals dak- en thuislozen, het nog steeds zwaar te verduren.

De herdenking wordt uitgezonden vanuit Westerkerk en start om 12.00 uur. Op datzelfde tijdstip zullen overal in Amsterdam de kerken vier minuten hun klokken luiden als hoorbaar teken van medeleven. De andere lidkerken van de Raad van Kerken Amsterdam ondersteunen dit en doen hier van harte a​an mee.

Voorgangers zijn Tim Vreugdenhil, stadspredikant van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en Bas van der Graaf, predikant binnen diezelfde kerk. Evan Bogerd, organist van de Westerkerk, verzorgt de muzikale omlijsting.

We kiezen voor 31 mei omdat we als inwoners van Amsterdam op 1 juni naar een nieuwe fase gaan, met meer hoop maar met minstens zoveel onzekerheid. Het is die dag Pinksterzondag, een moment waarop de kerk hoopt op en bidt om begeestering. Dat geldt zeker in deze tijd, bij ‘het nieuwe normaal’. Wat onze levensovertuiging ook is, we hebben behoefte aan ‘goede spirit’. De kerk wil daar graag een bijdrage aan leveren.

De semi-live-streaming van de bijeenkomst is op Pinksterzondag 31 mei om 12.00 uur via protestantsamsterdam.nl


Jezus zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Lc 10:1-9

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >