Overzicht diensten


14 april Palmzondag

> Kerkdiensten


18 april – Witte Donderdag

1e collecte diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente


Kruiskerk
19.30 uur:  ds. S.H. Lanser, dienst van Woord en Tafel, m.m.v. de cantorij > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
09.30 uur: ds. G.J. de Bruin, dienst van Woord en Tafel > orde van dienst


Pelgrimskerk
maandag 15 april
19.30 uur: ds. H.U. de Vries, boetedoening > orde van dienst
donderdag 18 april
19.30 uur: ds. H.U. de Vries, dienst van Schrift en Tafel > orde van dienst


Toelichting 1e collecte:
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg geholpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

Toelichting 2e collecte:
Op dinsdag 21 mei start een kring over het veelkleurig werk van de Heilige Geest door ds. Harmen de Vries in de Paaskerk. Op 9 mei vindt een voorbereidingsavond plaats voor een kloosterweekend onder begeleiding van ds. Gert Jan de Bruin en ds. Sieb Lanser. Twee voorbeelden uit het programma Leren en bezinnen voor alle gemeenteleden en belangstellenden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Deze collecte is onder andere hiervoor bestemd.


19 april – Goede Vrijdag

géén collectes


Kruiskerk
20.00 uur:  passiemuziekuur, de versterkte Kruiskerkcantorij zingt met instrumentalisten het oratorium Het Lam dat ons doet leven (Dirk Zwart)


Paaskerk
19.00 uur: ds. G.J. de Bruin > orde van dienst


Pelgrimskerk
19.30 uur, cantatedienst, liturg: ds. H.U. de Vries, ‘Linguae atque Cordis’ zingt ‘Fürwahr er trug unsere Krankheit’ (Johann Chr.Demantius) > orde van dienst


Pauluskerk
19.30 uur: dr. J. Hoek, Veenendaal


Vreugdehof
14.00 uur: pastor J.Engelen


20 april – Stille Zaterdag

géén collectes


Kruiskerk
21.00 uur: ds. S.H. Lanser, m.m.v. een adhoc koor


Paaskerk
21.00 uur: ds. W.T. Pieterse > orde van dienst
22.30 uur: start programma Paasnacht


Pelgrimskerk
21.00 uur: drs. P.J. Versteeg, Taizéviering > orde van dienst


De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek


Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: ds. J.A. Verkerk en pastor J.P. Adolfs


Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >