Onder deze noemer begint in de Noorderkerk een reeks nieuwe activiteiten, om gelovende, zoekende, twijfelende, sceptische en nieuwsgierige mensen bij elkaar te brengen rond het item ‘God’.

Vanuit de pioniersplek Huis voor de ziel  en i.s.m. de commissie Vernieuwing van de PKA worden drie avonden georganiseerd waarop twee ‘bekende’ of ‘herkenbare’ Amsterdammers in een open gesprek verhalen hoe zij God, voor het eerst óf na lang weggeweest te zijn, op het spoor kwamen.
De één begon te twijfelen aan zijn ongeloof, een ander ging bewust op zoek, een derde werd plots overrompeld, een vierde raakte door allerlei twijfel heen overtuigd. Ze hadden er geen direct belang bij, zaten niet in de problemen, konden zich prima redden, en toch……

Op 28 februari zijn een acteur en actrice te gast, Mark van Eeuwen en Hanna Verboom, met heel verschillende achtergronden en verhalen, waarin geloof en twijfel, vinden en zoeken door elkaar heen lopen.

Op 14 maart is het gesprek met twee zestigers, Stephan Sanders (columnist/essayist en schrijver) en Ton van Brussel (oud-directeur van de Rode Hoed), die kerk en geloof ooit geruisloos achter zich lieten, maar nog niet zo lang geleden het nodige van God ontdekten.

Op 28 maart schuiven twee geesteswetenschappers aan, een bijna gepensioneerde en een net afgestudeerde, die van huis niets met God hadden maar intussen van alles met Hem kregen: Peter Roelofsma (hoogleraar psychologie) en Peter van Duyvenvoorde (docent filosofie).

Binnen de intieme ruimte van de Noorder wordt er in ‘huiskamer-setting’ over doorgepraat. Ook het aanwezige publiek zal daar op bepaalde momenten bij betrokken worden. Weet je welkom en neem vooral je nieuwsgierige vriend(in) en sceptische of nieuwsgierige collega mee!

Vanaf 19.30 uur is er inloop en we starten om 20.00 uur.

De toegang is vrij, een bijdrage is welkom!

Paul Visser, pionier-predikant Noorderkerk.Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >