De Nederlandse dominee Reintje Stomphorst startte eind 2016 een getijdengemeenschap in een landgoed in Doorn om in te spelen op de groeiende nood aan gebed en stilte. Hoeksteen van de spiritualiteit is het getijdengebed, dat dagelijks twee keer per dag door een groep vrijwilligers wordt gebeden. “Iedereen die dat wil, kan de getijdendiensten meemaken. Je bidt samen en leest met elkaar psalmen, als rustmomenten in de dag”.

Steeds meer protestanten bezoeken kloosters

Het project is opmerkelijk omdat de protestantse kerk nauwelijks een kloostertraditie kent. Stomphorst verwijst naar het succes van de oecumenische gemeenschap van Taizé in Bourgondië in Frankrijk. Die internationale gemeenschap wordt druk bezocht door Nederlandse jongeren en er zijn ook Nederlandse broeders met een protestantse achtergrond. Steeds meer protestanten raken gecharmeerd van het kloosterleven: de stilte, de regelmaat en de devotie. Retraiteweekenden zijn erg in trek. De Protestantse kerk Nederland, de PKN, speelt daar op in.

Dominee Reintje voelt zich persoonlijk ook sterk aangesproken door de monastieke spiritualiteit van de karmelieten, waarvan zij de kloosters de voorbije 25 jaar meermaals bezocht. “Wat ik van de monastieke spiritualiteit geleerd heb, wil ik graag vruchtbaar maken”. En “zou het niet mooi zijn als de kloosterspiritualiteit ook vorm krijgt binnen de Nederlandse protestantse kerk?”
Het project De Binnenkamer moet individuele protestantse gelovigen ondersteunen in hun geloofs- en gebedsleven. Het landgoed Hydepark in Doorn wordt opengesteld voor predikanten en kerkelijk werkers, maar ook individuele gelovigen die behoefte hebben aan retraites.

Virtuele kapel

Bovendien blijft het project niet beperkt binnen de kloostermuren. Het getijdengebed van de gemeenschap De Binnenkamer is ook live op internet te volgen. Via een virtuele kapel kunnen bezoekers gebedsintenties doorgeven of een kaarsje laten branden.

De Binnenkamer, klooster in de Cloud

Hier kun je deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden die twee keer per dag worden gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Dankzij een videoverbinding ben je live aanwezig en vier en bid je mee alsof je er bij bent. Of je bidt op je eigen tijd.

Welkom bij het Klooster in de Cloud >


Jezus zei tot zijn leerlingen: Geloof in het licht, dan bent u kinderen van het licht.

Joh 12:35-36

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >