Op woensdag 23 januari 2019 organiseert de Algemene Kerkenraad een gemeentevergadering voor de gehele Protestantse Gemeente in Amstelveen – Buitenveldert (afgekort: PGA-B).

De vergadering wordt gehouden in de Paaskerk van 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur.

Er staan in deze  bijeenkomst twee punten op de  agenda:

  1. De nieuwe Plaatselijke Regeling (zeg maar het lokale ‘huishoudelijk reglement’ van onze gemeente). De bestaande regeling moest worden aangepast door de veranderde inrichting van de samenwerking tussen de Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad. De tekst van de nieuwe regeling zal twee weken voorafgaand aan de vergadering beschikbaar zijn in de kerken: De nieuwe Plaatselijke Regeling =>
    De nieuwe regeling kan u ook per e-mail worden toegestuurd als u mij dit meldt via scribaak@pga-b.nl.
  2. De financiële situatie van onze gemeente nu en in de nabije toekomst. We komen met onze financiën nadrukkelijk in een andere fase terecht dan we gewend zijn. In dit onderdeel van de agenda wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de inkomsten en uitgaven van de PGA-B en op het nog beschikbare vermogen. Er wordt ruim de tijd genomen om ook uw ideeën te vernemen t.a.v. het verlagen van de uitgaven en/of het verhogen van de inkomsten van onze kerkgemeenschap. Ook wordt in dit onderdeel van de agenda aandacht besteed aan het eind 2017 door de AK genomen besluit om de kosten voor het gebruik van de kerkgebouwen bij uitvaarten en trouwerijen in rekening te gaan brengen.
    CvK begroting 2019 =>
    Diaconie begroting 2019 =>

De Algemene Kerkenraad hoopt zo veel mogelijk gemeenteleden uit onze drie wijkgemeenten te mogen verwelkomen op deze vergadering. We hebben uw mening en uw ideeën nodig om in het voorjaar van 2019 samen met het College van Kerkrentmeesters plannen te ontwikkelen m.b.t. onze financiën en personeel, die we vervolgens in een PGA-B brede gemeentevergadering in mei 2019 aan u willen voorleggen.

Pieter Licht, scriba Algemene Kerkenraad


Door zijn geloof ging Abraham, toen God hem riep, op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.

Heb 11:8-16

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >