MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Gert Jan de Bruin


Afgelopen woensdagavond speelden Kees van der Zwaard en Roosmarijn Tuenter in de Paaskerk de muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer, wie ben ik? Komende zondag gaan we opnieuw op weg met Dietrich Bonhoeffer. We vieren zijn gedachtenis, horen iets over zijn levensloop en luisteren naar een drietal gedichten die hij in de gevangenis schreef in 1944.

Heeft niet elke tijd geloofsgetuigen nodig, mensen die in woord en daad weten te inspireren? Tot op vandaag weet Bonhoeffer mensen binnen en buiten de kerk te raken. Hoe bijzonder is het dat nog ieder jaar studies verschijnen over zijn gedachtengoed. We proberen hem recht te doen in een viering waarin liederen en muziek de toon aan geven. De evangelielezing komt uit de bergrede, woorden van Jezus die in het denken, theologiseren en leven van Bonhoeffer een grote rol speelden. In zijn boek ‘Navolging’ behandelt hij de bergrede zeer uitgebreid. Naast het gebed komt het voor Bonhoeffer op die navolging aan: Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader (Matteüs 7:21)

Dienst op zondag 17 november om 10.00 uur in de Paaskerk, met medewerking van een adhoc koor o.l.v. Marcel Den Dulk, gelezen wordt Matteüs 7: 21-27, voorganger is Ds. Gert Jan de Bruin.


Hieronder een gedicht van Bonhoeffer in vertaling en een lied van de tekstdichter René van Loenen bij dit gedicht.

‘Christen en heiden’

Mensen gaan tot God in hun nood
smeken om hulp, vragen om voorspoed, brood,
redding uit ziekte, verlossing uit schuld en dood.
Zo doet elk mens, christen en heiden.

Mensen gaan tot God in zijn nood
vinden Hem arm, veracht, geen onderdak, geen brood,
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakte en dood.
Een christen staat naast God in al zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt lichaam en ziel met zijn brood,
lijdt voor christen en heiden aan ’t kruis de dood,
en vergeeft ze beiden.

“Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan”

  1. Wie schooiers hoop geeft, net als hij
    staat aan zijn zij, ten prooi aan spot:
    wie Christus volgt, omarmt zijn God.
  1. God is intens met ons begaan,
    draagt ons bestaan, aanvaardt, vergeeft
    wie wel of niet uit Christus leeft.


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >