MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Gert Jan de Bruin

Het rooster leidt ons komende zondag 27 oktober naar een gelijkenis van Jezus over een farizeeër en een tollenaar in de tempel. Het lijkt een eenvoudige parabel die Jezus ons vertelt, maar dat is nog maar de vraag.

Je kunt geraakt worden door de spontaniteit waarmee kinderen reageren op verhalen die ze al eerder hoorden. Wanneer een onderwijzeres ’s morgens vroeg naar de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar grijpt, is er misschien een kind dat roept: ‘Juf, dat verhaal ken ik al.’ Wij verliezen met de jaren nogal wat dat typerend is voor kinderen, maar misschien raken we niet die stem in ons kwijt die roept: juf, dat verhaal ken ik al. Maar juist die stem moet tot zwijgen gebracht worden.

Jezus spreekt de gelijkenis met oog op mensen die zich spontaan identificeren met de farizeeër. Daarom is de gelijkenis voor hen ook zo schokkend. Als wij ons met de tollenaar identificeren, vluchten we bij voorbaat voor het aanstootgevende van de parabel. Maar ik kan me niet voorstellen dat dát de bedoeling is.

Er is een schilder geweest die de gelijkenis op een bijzondere wijze in beeld heeft gebracht. Op zijn schilderij staat bovenaan met voldane vroomheid de farizeeër. Hij hoeft de woorden van zijn gebed niet steeds te verzinnen. Onderaan het schilderij, in een hoekje de tollenaar, een mens met een gebroken hart. Maar het is dezélfde mens; het is dezelfde mens in twee gestalten.

Indertijd schreef ik een liedje in de kantlijn van dit evangelie (Lucas 18: 9-14):

 1. Een zelfbewuste farizeeër gaat
  met opgeheven hoofd de tempel binnen.
  Het is zijn dagelijkse bedevaart,
  de woorden hoeft hij niet steeds te verzinnen.
  Zijn dank is groot, zijn trots is hemelhoog.
  Wie heeft er ooit gezien dat hij zijn hoofd boog?
 1. Dan komt een schuldbewuste tollenaar,
  hij aarzelt op de drempel van de tempel.
  Kon hij maar schuilen achter een pilaar,
  hij is het licht niet waard, hij draagt een stempel.
  Wie heeft er oog voor deze smekeling?
  Al wat hij vraagt: God, schenk mij uw ontferming.
 1. De diepte van ons hart doorgrondt Gij, God,
  trots of in ootmoed zijn wij hier gekomen.
  Lang is de weg, verdwalen vaak ons lot.
  Wij blijven nochtans van een wereld dromen,
  waar ieder mensenkind rechtop mag staan.
  Kom, Geest van God, geef dat wij moedig voortgaan.

Ds. Gert Jan de Bruin gaat voor in de Paaskerk, in een dienst van Woord en Tafel m.m.v. de Cantorij, zondag 27 oktober, 10.00 uur.


Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft: ?Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.?

Hnd 20:17-38

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >