Het predikantenteam van onze gemeente heeft laten weten zijn medewerking aan de rubriek ‘Opmaat’ in de wekelijke Nieuwsbrief en op de PGA-B website te zullen beëindigen.

In onderstaande e-mail kunt u het ‘waarom’ lezen.


Beste mensen,

Tijdens de ministerievergadering van gisteren* is besloten om een einde te maken aan de rubriek ‘Opmaat voor de preek van de week’ van de digitale nieuwsbrief.
Het team van predikanten wordt kleiner, waardoor de freqentie van de aan te leveren bijdragen stijgt. Met een kleinere bezetting lijkt het ons wijzer onze prioriteiten elders te leggen.

Overeenkomstig het huidige rooster, dat t/m 30 juni loopt, zullen tot eind van deze maand nog bijdragen volgen van mijn collega’s. Ik heb zelf al eerder aangegeven dat van mij geen bijdrage meer te verwachten valt.
Na 30 juni zal er in het geheel geen bijdrage meer volgen.

Het leek ons goed jullie hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,

Harmen de Vries
predikant Pelgrimskerk

*4 juni j.l.


Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >