MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Gert Jan de Bruin


De eerste zondag van de Veertigdagen opent met de geschiedenis van de brandende doornstruik in de woestijn en de roeping van Mozes. Zo zet het vanaf dit moment in met een indrukwekkend teken van leven: God trekt zich het lot van Israël aan. Hij daalt af om hen uit de macht van Egypte te bevrijden (Exodus 3: 8). Hij maakt zijn naam bekend: IK ZAL ER ZIJN.

Een liedje in de kantlijn van Exodus 3

2. Straks vragen zij mij naar uw naam,
wie is het die jou stuurde?
Zeg op: ben jij nu één van ons
of één van hen, een huurling?’
O God, voorkom dat ik mij schaam
noem mij uw eigen naam.

3. Al wilde Mozes eerst niet gaan,
hij liet zich overreden.
God sprak: ‘Bevrijder is mijn naam;
straks is hun nood geleden.
Draag zorg voor mijn volk, wees getrouw,
Ik zal er zijn voor jou.’


Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669
Mozes bij het brandend braambos
pen-en-penseeltekening (17 × 23 cm) — ca. 1655

Na gevlucht te zijn voor de farao denkt Mozes voortaan een rustig leventje als schaapsherder te kunnen leiden in het land Midian. Maar dan roept God (vermomd als struik) hem op zijn volk te leiden in de strijd tegen de onderdrukkende farao.

Tekening op papier, gemaakt met penseel en bruine inkt.


Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Kor 1:3-7

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >