Themaviering in Dagcentrum Westwijk – zondag 7 april

In de themaviering staat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) centraal. Bonhoeffer heeft in zijn korte leven veel gereisd, al jong gaat hij naar Barcelona voor een vicariaat, vervolgens vertoeft hij voor studie in de Verenigde Staten. Midden jaren dertig is hij twee jaar predikant in Londen en wordt daarna directeur van het predikantenseminarie van de ‘Bekennende Kirche’.

In zijn theologiseren heeft hij een meer dan gemiddelde aandacht voor het Eerste Testament, onderstreept hij de aardsgezindheid van de Bijbelse boodschap. God laat zich kennen in Jezus, daarom kan Bonhoeffer ook zeggen dat de invloed van God niet via de weg van de macht maar via de weg van de zwakheid gaat. De lezing komt uit 1 Korintiërs 1: het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

In de oorlog raakt Bonhoeffer betrokken bij een afdeling van het leger die een aanslag op Hitler voorbereid alsmede een machtsovername. De aanslag mislukt, Bonhoeffer wordt gevangen genomen en vlak voor het einde van de oorlog, op 9 april 1945 opgehangen. We lezen in de viering een gedicht en bidden een gebed dat hij schreef in het jaar voor zijn dood. Geen theoloog waarover na de oorlog zoveel geschreven werd en wordt.

Dagcentrum Westwijk, Augusta de Witlaan, 10.30 uur.


The Gallery of 20th-Century Martyrs at Westminster Abbey, from left, Mother Elizabeth of Russia, Martin Luther King Jr., Óscar Romero and Dietrich Bonhoeffer


Jezus vroeg aan de blinde: ?Wat wilt u dat ik voor u doe?? Hij antwoordde: ?Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.? Jezus zei tegen hem: ?Ga heen, uw geloof heeft u gered.? En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Mc 10:46-52

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >