OPMAAT NAAR ZONDAG

Startzondag in de Paaskerk

Pentekening van Rembrandt (1642) ‘Jezus en zijn leerlingen’.

Bij het thema van deze zondag en Marcus 8: 27: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’

Schriftlezing: Marcus 8:27-33

Wie is Jezus?

27Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’  30Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. 31Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. 33Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

Voorgangers : ds. M. Bogaard, ds. G.J. de Bruin en ds. W. Pieterse.
Muziek: Cantorij o.l.v. Leo Kramer, Leo Kramer en Peter van Dongen.
zondag 16 september,
aanvang: 10.00 uur.Jezus en zijn leerlingen

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >