OPMAAT NAAR ZONDAG

Startzondag in de Paaskerk

Pentekening van Rembrandt (1642) ‘Jezus en zijn leerlingen’.

Bij het thema van deze zondag en Marcus 8: 27: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’

Schriftlezing: Marcus 8:27-33

Wie is Jezus?

27Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’  30Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. 31Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. 33Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

Voorgangers : ds. M. Bogaard, ds. G.J. de Bruin en ds. W. Pieterse.
Muziek: Cantorij o.l.v. Leo Kramer, Leo Kramer en Peter van Dongen.
zondag 16 september,
aanvang: 10.00 uur.Jezus en zijn leerlingen

In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >