Gezamenlijke viering

Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk


Paaskerk
ds. Bara van Pelt
09.30 uur: uitzending via > Kerkdienstgemist
> orde van dienst
> aktie Vrijheidsmail : deze maand schrijven wij voor de prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala die op 28 april is gearresteerd


1e collecte  Diakonie : Kerkwebradio
Naast de vieringen online of via televisie thuis mee te beleven is dit ook mogelijk via kerkwebradio. De diaconie stelt de benodigde kastjes gratis beschikbaar en betaalt ook de onderhoudskosten van de kastjes. De gebruikskosten van ongeveer €7,- worden zo mogelijk door de luisteraar zelf betaald. Om de kastjes kosteloos te blijven leveren vragen we vandaag uw bijdrage.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugddiaconaat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Nu we gebonden zijn door de maatregelen rondom het coronavirus blijven we zoeken naar manieren om elkaar te bemoedigen via telefoon, e-mail of ansichtkaart. Als kerken denken we na op welke manier het gemeenteleven vorm kan krijgen in een anderhalvemetersamenleving. Uw gift aan deze collecte wordt besteed om elkaar nu en in de toekomst ‘vast’ te kunnen houden.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerkdienst online
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.M. van ’t Hof, uitzending via > Kerkdienstgemist
18.30 uur: ds E. Gouda, uitzending via > Kerkdienstgemist


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Kor 1:3-7

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >