THEMAVIERING –  zondag 6 oktober

Ds. Piet de Bres

Zondagmorgen, 6 oktober, om 10.30 uur is er weer de maandelijkse dienst in het dagcentrum in de Westwijk.
Omdat 6 oktober de landelijke ‘Israëlzondag’ is, hebben wij als thema: ‘Discriminatie en Antisemitisme’ gekozen.
Zingend, luisterend naar de Schrift en biddend proberen wij onze houding in deze moderne ‘problemen’ te bepalen. Discriminatie is onder invloed van asielzoekers en vluchtelingen sterk gegroeid. Bij antisemitisme spreken wij de laatste tijd van het nieuwe antisemitisme. Niet langer is het kerkelijke antisemitisme het probleem, maar antisemitisme vanwege sympathie met de Palestijnse zaak.

Iedereen is van harte welkom.

Ds. Piet de Bres gaat voor in Dagcentrum Westwijk, zondag 6 oktober, 10.30 uur.


Jezus zegt: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Lc 6:27-35

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >