THEMAVIERING –  zondag 6 oktober

Ds. Piet de Bres

Zondagmorgen, 6 oktober, om 10.30 uur is er weer de maandelijkse dienst in het dagcentrum in de Westwijk.
Omdat 6 oktober de landelijke ‘Israëlzondag’ is, hebben wij als thema: ‘Discriminatie en Antisemitisme’ gekozen.
Zingend, luisterend naar de Schrift en biddend proberen wij onze houding in deze moderne ‘problemen’ te bepalen. Discriminatie is onder invloed van asielzoekers en vluchtelingen sterk gegroeid. Bij antisemitisme spreken wij de laatste tijd van het nieuwe antisemitisme. Niet langer is het kerkelijke antisemitisme het probleem, maar antisemitisme vanwege sympathie met de Palestijnse zaak.

Iedereen is van harte welkom.

Ds. Piet de Bres gaat voor in Dagcentrum Westwijk, zondag 6 oktober, 10.30 uur.


Door zijn geloof ging Abraham, toen God hem riep, op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.

Heb 11:8-16

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >