Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Kerstcollecte Kerk in Actie – Geef licht aan kinderen in Moldavië
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
16.30 uur: mw. Trudy Joosten-Ridder  > kruispuntjes, orde van dienst
Kinderkerstviering 1
19.00 uur: mw. Trudy Joosten-Ridder  > kruispuntjes, orde van dienst
Kinderkerstviering 2
22.00 uur: ds. Sieb Lanser  > kruispuntjes, orde van dienst
M.m.v. een projectzang-groep en een clarinettist

Paaskerk
18.30 uur: mw. Nienke van der Heiden en ds. Werner Pieterse  > orde van dienst
Kinderkerstviering
21.30 uur: ds. Werner Pieterse  > orde van dienst
M.m.v. koor ‘Anthem’

Pelgrimskerk
21.00 uur: meditatieve viering met liederen uit Taizé  > orde van dienst


Toelichting 1e collecte: Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt voor hen op.
Met de opbrengst van deze collecte helpt u mee om een lichtpuntje bieden in het donkere bestaan onder andere van deze kinderen.
Toelichting 2e collecte: Vanavond collecteert elke wijk voor de muziek in de kerk. Voor het orgel, voor het koor of cantorij. Want wat is een kerstviering zonder muziek (en dus zonder musicus)? Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Vreugdehof
14.00 uur: Kerstviering

De Buitenhof
10.30 uur: ds. Sietske van der Hoek


Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >