Kerkdiensten 24 december – Kerstavond

1e collecte diaconie: Kinderen in de knel
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
16.30 uur: mw. Trudy Joosten-Ridder  > kruispuntjes, orde van dienst
Kinderkerstviering 1
19.00 uur: mw. Trudy Joosten-Ridder  > kruispuntjes, orde van dienst
Kinderkerstviering 2

Paaskerk
18.30 uur: mw. Nienke van der Heiden en ds. Werner Pieterse  > orde van dienst
Kinderkerstviering
22.30 uur: ds. Werner Pieterse  > orde van dienst
M.m.v. koor ‘Anthem’

Pelgrimskerk
21.00 uur: meditatieve viering met liederen uit Taizé  > orde van dienst


Toelichting 1e collecte: volgt…

Toelichting 2e collecte: volgt….


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Vreugdehof
14.00 uur: Kerstviering

De Buitenhof
10.30 uur: ds. Sietske van der Hoek


Petrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >