Op zondag 16 december wordt in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a, het laatste koffieconcert van dit kalenderjaar gehouden.

Het belooft één van de mooiste te worden: de bekende operazanger en bariton Daniël Hermán Mostert zingt Schuberts beroemde liedcyclus Die Winterreise. Pianiste Heleen Vegter begeleidt hem op de vleugel.
Het concert begint om 12.00 uur en duurt tot ca. 13.15 uur. Vrije toegang, na afloop wordt een gift gevraagd.

Die Winterreise is een van de allermooiste, maar ook huiveringwekkendste verzamelingen van liederen uit de Romantiek. In 1827 verscheen het slot van de cyclus. Schubert was toen ernstig ziek, zeer verzwakt en wist dat hij niet lang meer zou leven. In de Winterreise kijkt een door het leven getekende, rondtrekkende man terug op de onbereikbare liefde. De winter is in de cyclus ook een beeld voor het hardvochtige politieke klimaat van Schuberts tijd. Hij kreeg geen toestemming om te trouwen omdat hij geen gezin zou kunnen onderhouden. De pianobegeleidingen zijn juweeltjes in het weergeven van sfeer en stemming. In de loop van de cyclus wordt het verlangen naar de dood voor de reiziger steeds heftiger totdat hij uiteindelijk in het laatste lied, der Leiermann, meetrekt met de draailierspeler een verlossende dood tegemoet: zijn kunst blijft achter.


Jezus zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Lc 10:1-9

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >