Vijf broden, twee vissen. De heer die het brak. Niemand komt iets tekort.

De opbrengst van de najaarsactie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is ook dit jaar bestemd voor hulp dichtbij huis. Om te zorgen dat niemand iets te kort komt, helpt de Diaconie in de ruimste zin van het woord. De diakenen ondersteunen de meest kwetsbare mensen in Amstelveen en Buitenveldert met een luisterend oor of een steuntje in de rug, een verwijzing naar de juiste instantie of soms financiële hulp. Er is geld nodig om de daad bij het woord te kunnen voegen.Uw – financiële – steun is dan ook van onschatbare waarde.

Helpt u mee?

Niet altijd is zichtbaar wie een steuntje in de rug kan gebruiken, praktisch of financieel. Daarom roept de Diaconie uw hulp in. U helpt mee door signalen van nood aan de diakenen door te geven. U helpt ook mee door het werk van de Diaconie financieel te steunen. Al voor € 25,- helpt u ons om anderen weer op weg te helpen. Elk ander bedrag is natuurlijk van harte welkom.

U kunt uw gift overmaken op: IBAN nummer NL 32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, omschrijving Najaarsactie 2017. Uw bijdrage is als gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Meer informatie leest u in onze folder.

In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >