DIACONAAT BIJ DE TIJD BRENGEN!

Missie
De gemeente van Christus wil in navolging van de God van Israël en van Jezus van Nazareth oog en oor hebben voor de naaste in nood. ‘Wij willen de naaste zijn van…!’

Visie
Wij willen diaconaat bij de tijd brengen. ‘Wij willen ons laten raken door de nood van onze medemens en daarom naaste zijn van wie een beroep doet op een ander mens. In deze tijd doen mensen een beroep op ons vanuit hedendaagse knelsituaties, die onder andere ontstaan door een zich terugtrekkende overheid en grote veranderingen in de sociale zekerheid en op bijvoorbeeld het gebied van zorg. Wij willen helpen waar geen (andere) helper is.

Inspiratie en uitgangspunten
De Bijbel inspireert ons tot diaconaat. Al vanaf het begin van het verhaal van God en mensen vraagt Hij aan ons: ‘Waar is je broeder?’ En in de gelijkenis van de Samaritaan klinkt de vraag van Jezus: ‘Wie is de naaste geworden van……’ onmiskenbaar als een dringende oproep, om te zien naar mensen in nood.

Vier diaconale kernwoorden zijn voor onze visie op diaconaat van belang
– Barmhartigheid
– Gerechtigheid
– Wederkerigheid
– Toekomstperspectief

Meerjarenbeleidsplan 2014-2018

Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >