Cijfers in beeld

De activiteiten van de diaconie te Amstelveen-Buitenveldert worden elk jaar samengevat in een jaarverslag en jaarrekening. In dit verslag van het College van Diakenen (CvD) wordt voor het eerst, naast verslag uit de Pelgrimskerk, Kruiskerk en Paaskerk, ook verslag gedaan door de Pauluskerk. Hoewel de Pauluskerk een onafhankelijke status heeft binnen de PGA-B, bestaan er nauwe contacten. Daarom zijn wij blij met hun bijdrage aan het jaarverslag. Het is goed dat naast de vergadermomenten, wij elkaar ook op deze manier op de hoogte houden van wat ons bezighoudt en wat er speelt.

Diaconie Jaarverslag en Jaarrekening 2018
Diaconie Jaarverslag en Jaarrekening 2017
Diaconie Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Diaconie begroting 2019
Diaconie begroting 2018

Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >