Werkzaamheden van de diaconie

Helpen waar geen helper is

De diakenen helpen in geval van bijvoorbeeld ziekte, armoede of eenzaamheid. Zij leveren kortdurende hulp als niets anders mogelijk lijkt. Denk hier bijvoorbeeld aan eenmalige financiële steun of voedselhulp. Het kan ook gaan om sociaal contact bij bijvoorbeeld eenzaamheid. De diaconie helpt waar geen helper is.

Raad en daad of een luisterend oor

Soms zijn er problemen die u zelf niet overziet. Het kan zijn dat u de weg naar de juiste instanties of andere organisaties niet weet. U kunt bij de diakenen terecht voor raad en daad: om een goede weg vinden in de wirwar van regels en voorschriften. Of gewoon voor een luisterend oor.

Meer informatie

Heef u vragen of kent u iemand die hulp nodig heeft? Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen Buitenveldert. Het secretariaat is bereikbaar per e-mail: diaconie@pga-b.nl of telefoon 06 1955 7990.

Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >