MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Jaap Doolaard


Jullie zijn het licht in de wereld.  In het (politieke) geharrewar van onze donkere dagen snakken we naar licht dat ons helpt te verhelderen wat niet doorzichtig, niet transparant is, waarvan we soms niets snappen..

De Bergrede biedt zich deze weken aan als een markant stuk in het evangelie waarin Jezus zich richt tot zijn ‘publiek’, zijn hoorders van toen en nu. Van de Bergrede ging grote invloed uit op beroemdheden als Leo Tolstoj, Dietrich Bonhoeffer en Martin Luther King.  Met zijn visie op christelijke politiek is de zogenoemde ‘Bergrede’ van de politicus Willem Aantjes – hij overleed in 2015 – verbonden, uit augustus 1975(!) Hij pleitte voor het evangelie als richtsnoer voor christelijke sociale politiek. Kom nu eens om zo’n helder standpunt.

In de Bergrede richt Jezus zich tot zijn gehoor, een ‘mensenmassa’  staat er in Matt. 5,1. Dat heeft iets bedreigends, iets afstotends zelfs. Daar willen we niet bij horen, maar we hebben niet zelden het gevoeld dat dat wel zo is! Maar voor Jezus is het een ‘schare’ van mensen als een kudde schapen zonder herder, over wie hij met ontferming bewogen is. En die hij in het licht zet. Voor die mensen is Jezus er met zijn boodschap van de komst van het Koninkrijk met rechtvaardigheid en vrede. Zo zijn er de paar verzen uit Matt. 5 op deze zondag kleine parabels over zout en licht. Óf je proeft het, óf je ziet het: het kan niet missen wie goede daden doet tot eer van God en heil van de naaste. Want zegt Jezus: Jullie zijn het licht in de wereld en het zout van de aarde Het zal je maar gezegd worden. Dan moet het licht toch in onszelf zijn?

Ds. Jaap Doolaard gaat voor in de Pelgrimskerk, zondag 9 februari, 10.30 uur


Cosimo Rosselli 1439 – 1507

De bergrede

fresco (349 × 570 cm) — 1481-1482
Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

Een fresco op de noordelijke wand van de Sixtijnse kapel. Het is er één uit de reeks over het leven van Jezus.
Rechts wordt nog een andere scène getoond: de genezing van een melaatse.

In de bergrede gaf Jezus de regels die later de christelijke leefregels zouden worden. Tegenover dit fresco maakte Rosselli een fresco waar Mozes de tafels der wet ontvangt: de Joodse leefregels.


Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >