OPMAAT NAAR ZONDAG – 26 mei

Ds. Jaap Doolaard

„Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het”. Deze woorden – vaak terecht of ten onrechte geciteerd – zijn van de grote historicus Johan Huizinga. Hij schreef die in 1935 in zijn boek ‘In de schaduwen van morgen’. Het citaat zou nog wat langer kunnen zijn: “ Het zou voor niemand onverwacht komen, als de ‘waanzin’ eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken”. Het was toen de tijd van de opkomst van het Nazisme en een paar jaar later brak de ‘waanzin’ uit in Wereldoorlog 2.

Ik heb geen idee of dit ook voor onze tijd geldt, alhoewel er ‘waanzin’ genoeg is. Maar dat is misschien van alle tijden. Joël, een ‘kleine profeet’ waarvan we woorden horen, spreekt in het verwoeste, kaalgevreten land dat hij om zich heen ziet, grote woorden van belofte voor een toekomst waarin God zich zal manifesteren en zijn mensen niet meer zal verlaten.

Op deze zondag horen we uit het evangelie dat Jezus weggaat, maar dat dat wat in zijn geest is, zal blijven. Die Geest schrijven we met een hoofdletter want die zal ons bij de les zal houden van wat misschien het enige verweer is tegen razernij: Liefde.  Altijd weer zal dat woord van Jezus er zijn, hoe kwetsbaar en beduimeld ook, blijf in Gods liefde.

Ds. Jaap Doolaard gaat voor in de Kruiskerk op zondag Rogate, de zondag van het bidden.Huizinga-plaquette bij de Universiteit Leiden

“Ter nagedachtenis van de historicus Johan Huizinga (1872-1945) werd op 8 december [1996] door zijn dochter, mevrouw Laura M. Conley-Huizinga een plaquette onthuld. Oud Leiden had de beeldhouwer Frans de Wit opdracht gegeven voor de vervaardiging. De realisatie kwam tot stand met steun van het Leids Universiteitsfonds en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.”


Petrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >