OPMAAT NAAR ZONDAG – 7 april

Ds. Sieb Lanser

In de lezing van deze zondag (Lucas 20: 9-19) vertelt Jezus een gelijkenis over een wijngaard. Al bij de profeet Jesaja een beeld voor het volk Israël.
Een deel van de opbrengst behoort de eigenaar van de wijngaard toe. Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap en dus ook alle oogst als hun bezit. Zij gaan zeer ver om dat bezit vast te houden.
Via deze gelijkenis spreekt Jezus de schriftgeleerden en hogepriesters aan. Het leiderschap zal in andere handen terecht komen. Want God zoekt dienende leiders, die de wijngaard en de mensen dienen en weet hebben van de gever van de vruchten.
De eigenaar blijft het proberen. Tegen beter weten in stuurt hij zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt. Maar uit angst om invloed te verliezen, sturen de leiders straks Jezus de dood in. Is dit het einde?
Hoe brengen wij het er vanaf met het beheer van de wijngaard?

Ds. Sieb Lanser preekt in de Kruiskerk, zondag 7 april, 10.00 uur


De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard – 199 x 270 cm
Cornelis Pieter Holsteijn – 1647
Frans Hals Museum, Haarlem


Petrus schreef: Heb elkaar v??r alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >