OPMAAT NAAR ZONDAG – 13 januari

Themaviering in Dagcentrum Westwijk

Wat zijn we zonder water? Water is dorstlessend, we hebben het nodig, we bestaan grotendeels uit water. Op warme zomerdagen worden mensen in verpleeghuizen aangespoord om goed te drinken. Water wel te verstaan. Sommigen hebben een zeilboot en genieten van een dag op een meer. Anderen tekenen in op een cruise. Nog weer anderen zijn onthand als ze niet dicht bij het water zijn. Tegelijk weten we van de verwoestende kracht van het water. Naast de beelden van de watersnoodramp in Nederland in 1953, zien we op televisie steeds weer nieuwe beelden over wat water uitricht. Nog niet zo lang geleden de tsunami met veel verlies en schade op Indonesische eilanden.
In alle religies speelt water een rol. Er zijn rituele wassingen, heilige rivieren ,we kennen in onze eigen traditie de doopgedachtenis en het ‘waterkruisje’ in de Paasnacht. Deze zondag heet liturgisch gesproken naar de doop van Jezus. We lezen in het evangelie over zijn doop en zoeken naar de betekenis van de keuze die Jezus maakte om zich te laten dopen. Andere vragen die aan de orde komen: wat betekent het voor ons dat wij gedoopt zijn? Welke betekenis geef je aan de doop van je kind, als je met je kind naar de doopvont bent gegaan?

Gelezen wordt: Marcus 1: 1-11
De viering is voorbereid door Corina Wittkämper, Pieter Legerstee, Siska Plantinga, Loes Berloth en Gert Jan de Bruin. Marcel den Dulk zit aan de piano.Taufe Christi (Links im Mittelgrund: Predigt Johannes d. Täufers)
KÜNSTLER: Joachim Patinier (um 1485 Dinant an der Maas – 1524 Antwerpen) – GND
DATIERUNG: 1521-1524
MATERIAL/TECHNIK: Eichenholz
MASSE: 59,7 x 76,3 cm
Rahmenmaße: 74,2 cm x 91,3 cm x 7,7 cm
SIGNATUR: Bez. auf dem Felsen im Vordergrund: OPVS.IOACHIM.D.PATINIER
BILDRECHT: Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

Der Ruhm Patiniers drang schon zu Lebzeiten weit über die Grenzen seines Landes. Albrecht Dürer bezeichnete ihn in seinem Tagebuch der niederländischen Reise (1521) mit einem neuen, in der deutschen Sprache bis dahin nicht nachweisbaren Wort als den “gut landschafft mahler”. Das voll signierte Bild ist eines von Patiniers Hauptwerken. Absicht und Konzept der “Weltlandschaft”, dem dieses Bild folgt, sind nicht die getreue Wiedergabe einer topographischen Realität, sondern ein aus Einzelheiten zu einem einheitlichen Ganzen zusammengesetzter Kosmos – die erfahrbare Welt.

DOOP VAN DE CHRISTUS
Joachim Patenir (ca 1480 – 1524)
olie op eikenhout (59.5 x 77 cm)
Museum: Kunsthistorisches Museum, Wenen, Oostenrijk

Het paneel is, voor Joachim tamelijk uitzonderlijk, gesigneerd. Joachim was een invloedrijke schilder die een voorloper was van de moderne landschapsschilderkunst. De doop van Christus – één van zijn weinige overlevende en ondertekende schilderijen – is een landschap waarin de figuratieve onderwerp slechts van secundair belang is.

Er sprake van God de vader, de duif als Heilige Geest, en Jezus op aarde. Maar bij Patinir is er ook een engel die het droge gewaad van Jezus vasthoudt. De distel en de hagedissen verwijzen naar de passie, zoals ook de iris naast Jezus staat voor zijn zuiverheid.


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >