MET HET OOG OP ZONDAG

Ds. Gert Jan de Bruin


Op 12 januari, de eerste zondag na Epifanie, klinkt het evangeliefragment over de doop van Jezus. Een intrigerend stukje evangelie. Johannes die zich ophoudt bij de Jordaan en daar mensen doopt.
Op de één of andere manier weet hij een gevoelige snaar bij mensen te raken. Waar ben je eigenlijk op uit vraagt hij, aan ieder die maar horen wil. Waarvoor leef je? Heb je genoeg aan het leven dat je leidt, of is er nog van alles dat niet vervuld is? Dat zijn geen gemakkelijke vragen – die vragen naar wie je bent, wie je zou willen zijn, waar je je leven aan zou willen wijden.
Het valt voor ons niet mee om over eigen niet-gerealiseerde mogelijkheden na te denken. Het gaat toch zoals het gaat, gedane zaken nemen geen keer, wat nou opnieuw beginnen? Johannes, we kunnen echt niet zomaar uit een rijdende trein springen. Toch weet Johannes een bevrijdingsbeweging op gang te brengen. De mensen stromen toe, noteert Matteüs droogjes. Mensen toen, niet beter of slechter dan wij, met hun verlangen naar reiniging, verandering. Wat een uittocht.
Stel je toch eens voor om in die rivier onder te gaan en dan als nieuw weer boven te komen, herboren, het vuil van je afgevallen, beklemmingen losgeweekt, zorgen weggespoeld.
Je zou bij de rivier willen roepen: water, was mij schoon. Rivier, spoel de schuld weg, de onmacht en onverschilligheid, spoel uit ons midden weg de afgunst, het wantrouwen en de onvrede. Bestaat er zoiets als een nieuw begin? Geen mens die dit verlangen niet herkent. Maar even herkenbaar de twijfel of zo’n nieuw begin wel mogelijk is. Ook Jezus komt naar de Jordaan. Johannes begrijpt niet dat ook hij gedoopt wil worden…

Het rooster geeft als evangelie aan: Matteüs 3: 13-17.

Indertijd maakte ik voor deze zondag een liedje op een melodie van Joop Stokkermans:

 1. Nazaret had hij verlaten
  om te gaan naar de Jordaan.
  Daar zag hij Johannes dopen,
  velen gingen op hem aan.
 1. In hun ogen stond te lezen
  alle zorgen en hun pijn,
  ook hun vurige verlangen;
  één wilde hij met hen zijn.
 1. Liet zich dopen door Johannes,
  knielde in het water neer.
  Plots een stem uit hoge hemel:
  Jou, mijn zoon, bemin ik zeer.
 1. Kwam een vogel aangevlogen,
  een gestalte van God Geest
  om hem moed en kracht te geven,
  inspiratie allermeest.
 1. Komt die vogel nog gevlogen
  naar ons, in dit heiligdom?
  Schenkt zij ons uw licht en vrede?
  Scheur uw hemel, God, en kom.

De doop van Jezus
Jan van Scorel 1495 – 1562

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper, die zoals altijd gehuld is in het vel van een kameel. Rechts van de boom zijn een duif en een lichtstraal te zien, tekenen van de Heilige Geest die op de gedoopte neerdaalde. Drie van de omstanders kijken verwonderd op.

Rechts op de achtergrond is een vervolgscène uitgebeeld. De Doper predikt er, en Jezus loopt weg en wordt gevolgd door zijn eerste discipelen.

Toen Van Scorel het werk maakte, was hij al enkele jaren terug uit Italië. In dit schilderij is de invloed op zijn stijl van Italiaanse meesters als Michelangelo en Rafaël duidelijk te zien in de sierlijke, gespierde figuren.

Doordat De Doper en de boom naar elkaar toe buigen, ontstaat een driehoekje met de dopende hand als middelpunt.


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >