COLUMN

Gerrit Oud

Welke pijl heeft een verwoestender effect? Die van Apollo, waarmee hij de reusachtige en gevaarlijke slang, de Python, doodde? Of die van Cupido, waarmee hij de harten van mensen en goden raakt om de liefde te doen ontbranden?

In mijn examenklas Latijn las ik met mijn leerlingen Ovidius’ versie, waarin Apollo aan den lijve ondervindt dat hij zijn meerdere moet erkennen in de kleine jongen met zijn pijl en boog, die hem verliefd doet worden op de nimf Daphne. Een uitzichtloze liefde, want tot zijn ongenoegen wil Daphne niets van hem weten en blijft Apollo haar achtervolgen tot hij haar bijna te pakken heeft. Zijn moment van triomf duurt echter kort: wanneer hij denkt haar vast te pakken, grijpt hij in een massa laurierbladeren.

Twee weken geleden was ik met mijn leerlingen in Rome en bewonderde met hen de beeldengroep van de Italiaanse kunstenaar Gianlorenzo Bernini, die marmer tot leven weet te wekken. Uiteraard kwam het gesprek op #MeToo. Wat denken mannen wel? Wat drijft hen ertoe hun macht te misbruiken? Tegenwoordig veranderen vrouwen niet meer in bomen, maar hoe kunnen zij zich wel tegen zulke mannen beschermen?

In hetzelfde museum waarin Apollo en Daphne te bewonderen is, staat ook Bernini’s prachtige beeld van David tentoongesteld. Als de vurige jongen die op het punt staat zijn steen tussen de ogen van Goliath te slingeren. Als koning echter viel zijn oog op Bathseba. De vraag in 2 Samuel 11 is dan ook: kan dat zomaar? Nee dus! ‘Wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Here.’

Het landelijk Meldpunt Misbruik, dat ook door onze kerk wordt ondersteund, schrijft: ‘In een cultuur waar misbruik wordt toegedekt, of erger nog: wordt geaccepteerd, lijken dader en omstanders een verbond te sluiten. Beide hebben er belang bij dat het misbruik niet naar buiten komt.’ Maar God doet niet aan doofpotten. In 2 Samuel 12 roept God David tot de orde. De gerechtigheid die Bathseba krijgt, hoezeer die ook schuurt met onze huidige cultuur, past wel bij de hare: David neemt zijn verantwoordelijkheid en trouwt haar.

Veiligheid is een gave die wij als mensen kregen en die wij als gemeente mogen doorgeven: de veiligheid die Jezus bij de Vader had en die hij opgaf voor ons, opdat wij ons werkelijk veilig en geborgen zouden weten. Uit liefde.

Amsterdam, 17 oktober 2018
Gerrit Oud


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >