Op vrijdag 15 november, 20.00 uur geeft de Christelijke Oratoriumvereniging Amstelveen haar jaarlijkse concert in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A te Amstelveen.
PROGRAMMA: Requiem van Mozart, Kleine Orgelmis van Haydn en Gloria van Vivaldi

Solisten: Elma van den Dool, sopraan, Liesbeth van der Loop, alt, Matthew Smith, tenor en Palle Jørgensen, bas.
Begeleiding: Philharmonia Amsterdam, Marten Tilstra, orgel.
Dirigent: Corné Mooibroek.

Kaarten kosten €20,00 (65+ €18,00) inclusief tekstboekje en koffie of thee en kunnen worden gekocht bij de leden, ’s-avonds bij de kerk, of telefonisch worden gereserveerd via 020 – 6452705 en 020 – 6934516.


C.O.V. Amstelveen, opgericht 1 november 1963, dirigent: Corné Mooibroek
Koorlid worden bij COV?
Alle stemmen zijn van harte welkom. Zie voor nadere informatie www.covamstelveen.nl.


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >