Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert zoekt 3 nieuwe leden.

Kunt u goed organiseren? Heeft u affiniteit met projectmanagement (in de bouw of vastgoed) of
heeft u affiniteit met personeelsmanagement? Uw talenten zijn onmisbaar. We hebben u graag in ons team. We vergaderen 1x per maand, de rest van de tijdsinvestering is zelf in te delen.

Schroom niet en informeer vrijblijvend naar de werkzaamheden bij Johan Stuij (Kruiskerk), Cor Waringa (Paaskerk) of Gerrit Oud (Pelgrimskerk). Ook Gerjan van Schaijk, Andries Smeding, Henk van Silfhout of Bert Slot kunt u benaderen of e-mail naar kerkelijkbureau@pga-b.nl.


Functiebeschrijving Scriba College van Kerkrentmeesters

De (Protestantse) Kerken in Nederland zijn onafhankelijk op lokaal niveau. Wat veel mensen niet weten is dat deze kerken Rechtspersoon zijn. De Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (PGA-B) is ook zo’n rechtspersoon. Kerkordelijk is het College van Kerkrentmeesters aangesteld als de vertegenwoordiger van deze rechtspersoon.

Veel mensen denken dat het CvK over geld gaat. Regelmatig krijgen we het verwijt dat de kerkrentmeester op het geld zitten. Dit is niet een correct beeld; de kerkrentmeester hebben als taak het voortbestaan van de kerk, in ons geval de PGA-B te garanderen. Ook zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk voor alle “wereldlijke zaken” rondom de kerk. Een klein (incompleet) overzicht van de verantwoordelijkheden van het CvK is:

  • De begroting en jaarrekening
  • Fondsenwerving en kerkbalans
  • Al het personeel behalve de predikanten, inclusief arbeidscontacten (kerkelijk werkers, communicatie, jeugdwerkers, kosters, organisten)
  • De kerken en andere gebouwen (in de PGA-B ook het Open Hof en wat woningen in Amsterdam), inclusief onderhoud, subsidieaanvragen, beheer, beschikbaarheid, etc
  • De beleggingen en het belegginsbeleid
  • De vergunningen (Gebruiksvergunningen, evenementvergunning, monumentenvergunning, horecavergunning, etc.)
  • De veiligheid van de gebouwen en tijdens activiteiten
  • Verzekeringen
  • Communicatie
  • Het beschikbaar houden van de kerken voor onze gemeente en daarbij de balans zoeken met de (commerciële) verhuur van onze kerken

De helft van de CvK leden zijn ouderling, zoals de kerkorde vereist. Heel veel van dit werk is onzichtbaar voor leden van de gemeente. Het CvK bevat minimaal 1 vertegenwoordiger van elke wijk, een penningmeester, een personeelsfunctionaris, een scriba en een voorzitter. De taken worden onder elkaar verdeeld.

Binnen het CvK is nu heel snel een aantal vacatures aan het ontstaan. In September heeft Willem Stronkhorst afscheid genomen als verantwoordelijke voor het personeel. Willem heeft in de jaren dat hij dit heeft gedaan, dit uitstekend gedaan.

Tevens heeft Bert Slot aangekondigd dat hij na meer dan 8 jaar er ook mee stopt. Bert heeft zich ingezet voor het onderhoud van de gebouwen van de PGA-B. De verbouwing van de Paaskerk, de pastorie en het Open Hof, de renovatie van de Kruiskerk en de Pelgrimskerk, heeft hij allemaal begeleid in de afgelopen jaren.  Hij heeft dit nu volledige georganiseerd met een externe partij waardoor het onderhoud van de monumentale panden nu ook subsidie ontvangt.

Als laatste heb ik, Cor Waringa, aangekondigd dat ik als Scriba aftreedt. De Scriba van het CvK is de zogenaamde penvoerder. Samen met de voorzitter is de scriba de enige tekengemachtigde binnen de PGA-B. Als er wat gekocht, vastgesteld of aangevraagd wordt binnen de PGA-B wordt door de voorzitter en de scriba getekend. De Scriba zorgt voor de notulen en de agenda van de maandelijkse CvK vergadering, het bijhouden van de mailbox van het CvK, het bijwonen van de Algemene Kerkenraad van de PGA-B als vertegenwoordiger van het CvK, het opstellen van (arbeids-) contracten en aanvragen van vergunningen, het up-to-date houden van de Algemene Organisatie Beschrijving (AOB), het regelmatig overleggen met belangrijke externe partijen, zoals de gemeente Amstelveen, belangrijke huurders, etc. , het contact houden met het personeel op het kerkelijk bureau en het (mede) aanvaarden van legaten en erfenissen. De tijdsbesteding is minimaal 8 uur per week.

Wij zoeken dan ook minimaal 3 nieuwe leden; heeft u affiniteit met projectmanagement (in de bouw of vastgoed), personeelsmanagement of bent goed in organiseren, dan bent u meer dan welkom. We vergaderen 1x per maand, de rest is zelf in te delen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Stuij (Kruiskerk), Cor Waringa (Paaskerk) of Gerrit Oud (Pelgrimskerk). Ook Gerjan van Schaijk, Andries Smeding, Henk van Silfhout of Bert Slot kunt u benaderen of e-mail naar kerkelijkbureau@pga-b.nl.


Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft: ?Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.?

Hnd 20:17-38

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >