Cijfers in beeld

Het College van Kerkrentmeester is verantwoordelijk voor verschillende rapportages.

In september wordt de begroting opgesteld voor de Protestantse Gemeente. Dit financiële document wordt door de Algemene Kerkenraad vastgesteld en goedgekeurd.

Aan de Begroting van de Protestantse Gemeente worden ook Meerjarenramingen toegevoegd. De jaarrekening geeft een inzicht in de inkomsten en uitgaven van de kerk en de opbrengsten van beleggingen. Verder wordt de omvang van de beleggingen en het eigen vermogen gepresenteerd. Sinds kort worden ook de resultaten en het vermogen van alle wijkkassen opgenomen in de jaarrekening. Hoe de jaarrekening is opgesteld, hoe de cijfers worden gepresenteerd is geregeld door algemene boekhoudregels en bepalingen vanuit de landelijke dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht. Deze jaarrekeningen worden gepresenteerd op de jaarlijkse gemeentevergadering van de Algemene Kerkenraad in juni.

CvK jaarrekening 2018
CvK jaarrekening 2017
CvK jaarrekening 2016

CvK begroting 2019
– begroting, prognose uitkomsten 2018
– toelichtingen, meerjaren perspectief t/m 2025
CvK begroting 2018
– begroting, prognose uitkomsten 2017
– toelichtingen, meerjaren perspectief t/m 2022
CvK begroting 2017
– begroting, prognose uitkomsten 2016
– toelichtingen, meerjaren perspectief t/m 2021
CvK begroting 2016
– begroting, prognose uitkomsten 2015
– toelichtingen, meerjaren perspectief t/m 2020

Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven om velen te redden.

Mc 10:35-45

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >