Op het digitaal collecte portaal van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert kunt u digitaal uw giften geven en Actie Kerkbalans toezeggen en betalen.

Elk bedrag is welkom
Weet u dat uw bijdrage aan Kerkbalans fiscaal aftrekbaar is? De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt giften aan ANBI’s – hoger dan 1% van uw inkomen – fiscaal aftrekken. Bij een periodieke gift voor vijf jaar is het bedrag zelfs volledig aftrekbaar. Neem voor meer informatie contact op met het Kerkelijk Bureau, 020 – 641 36 48 (dinsdag t/m donderdag, van 9.00 – 12.30 uur) of
kerkelijkbureau@pga-b.nl.

Zie ook: Actie Kerkbalans 2020  >

Rekeningnummer Kerkbalans: NL 53 ABNA 0549 316 523,
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

U kunt ook hier een eenmalige gift geven met een Tikkie.

Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >