Geef voor je kerk, geef aan Kerkbalans!

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat wij uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons, samen met u, ook in 2020 vol enthousiasme voor in. Voor elkaar en voor onze samenleving.

Uw gift is van belang

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans wordt besteed om onze activiteiten te blijven uitvoeren, zoals de wekelijkse zondagsvieringen op drie verschillende plekken, het organiseren van verdiepings- en ontmoetingsbijeenkomsten en kinderactiviteiten.

U kunt digitaal uw gift via ons digitaal collecte portaal geven of uw eenmalige gift geven met een Tikkie.

Elk bedrag is welkom

Weet u dat uw bijdrage aan Kerkbalans fiscaal aftrekbaar is? De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt giften aan ANBI’s – hoger dan 1% van uw inkomen – fiscaal aftrekken. Bij een periodieke gift voor vijf jaar is het bedrag zelfs volledig aftrekbaar. Neem voor meer informatie contact op met het Kerkelijk Bureau, 020 – 641 36 48 (dinsdag t/m donderdag, van 9.00 – 12.30 uur) of kerkelijkbureau@pga-b.nl.

Rekeningnummer Kerkbalans: NL 53 ABNA 0549 316 523, t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Geef voor je kerk! Geef aan Kerkbalans!


Digitaal Portaal


Jezus zegt: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Mt 5:44-48

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >