Verantwoording collecte-opbrengst afgelopen maanden


Hieronder vindt u een overzicht van de opbrengsten van de collectes van de Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert, afgekort diaconie en de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, afgekort kerk.

De totaal-overzichten worden maandelijks aangepast en geplaatst.


1e collece diaconie

Overzicht van de opbrengst van de  diaconie collecten van de Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert, over de maand maart 2020
datum doel opbrengst
zondag 1 maart 2020 Zorg-en hulpverlening in Asv-Btv € 894,80
zondag 8 maart 2020 Stg De Regenboog € 789,09
zondag 15 maart 2020 KiA 40dagentijd: (noodhulp Zuid-Soedan -overleven in een burgeroorlog € 343,36
zondag 22 maart 2020 1e digitale collecte i.v.m. coronaKruiskerk en Paaskerk door gemeenteleden
rechtstreeks gestort naar de genoemde collectedoelen.
* opbrengst volgens vaste verdeling Pelgrimskerk
€ 264,00*
zondag 29 maart 2020 2e digitale collectei.v.m. corona Kruiskerk en Paaskerk door gemeenteleden
rechtstreeks gestort naar de genoemde collectedoelen.
* opbrengst volgens vaste verdeling Pelgrimskerk
€ 264,00*
Overzicht van de opbrengst van de diaconie collecten van de Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert, over de maand april 2020
datum doel opbrengst
zondag 5 april 2020 Wijkdoel Kruiskerk en Paaskerk: Stg Anna Poot € 838,00
Wijkdoel Pelgrimskerk: Martelaren van Gorcum € 254,00
Gift: Voedselbank € 100,00
donderdag 9 april 2020 Stg Stoelenproject € 774,50
zondag 12 april 2020 Zorg en hulpverlening Asv-Btv € 1.334,50
zondag 19 april 2020 Sociaal Steunpunt Amstelveen € 991,68
zondag 26 april 2020 Wereldhuis € 938,00
Overzicht van de opbrengst van de diaconie collecten van de Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert, over de maand mei 2020
datum doel opbrengst
zondag 3 mei 2020 Paaskerk: Voices4Peru € 261,75
Kruiskerk: EcoPeace € 209,75
zondag 10 mei 2020 Stg Edukans € 435,00
zondag 17 mei 2020 Jeugddiaconaat € 367,77
donderdag 21 mei 2020 Kerkwebradio € 146,78
zondag 24 mei 2020 Kerk in Actie Werelddiaconaat (Oeganda) € 772,00
zondag 31 mei 2020 Stg Stoelenproject € 556,00
Overzicht van de opbrengst van de diaconie collecten van de Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert, over de maand juni 2020
datum doel opbrengst
zondag 7 juni 2020 Zorg-en hulpverlening in Asv-Btv € 439,55
zondag 14 juni 2020 Stg Derde Wereldhulp € 930,00
zondag 21 juni 2020 Wijkdoel Paaskerk: Stichting BeninAmi-School Benin € 133,10
Wijkdoel Kruiskerk: Kerk in Actie – Noodhulp Gaza € 133,11
zondag 28 juni 2020 KiA: Werelddiaconaat (Colombia – opvang en hulp voor ontheemden) € 540,00

2e collecte kerk

Overzicht van de opbrengst van de  kerk collecten van de Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert, over de maand maart 2020
datum doel opbrengst
zondag 1 maart 2020 Kia Voorjaarszendingscollecte  € 828,84
zondag 8 maart 2020 Landelijk Missionair werk  € 645,66
zondag 15 maart 2020 Communicatie in onze gemeente  € 88,45
zondag 22 maart 2020 Wijkwerk  € 5,00
zondag 29 maart 2020 Eredienst&Pastoraat in onze gemeente  € 5,00
Overzicht van de opbrengst van de  kerk collecten van de Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert, over de maand april 2020
datum doel opbrengst
zondag 5 april 2020 Land. Jeugd-en jongerenwerk  € 1.437,00
9 en 11 april 2020 Vorming en toerusting eigen gemeente  € 52,50
zondag 12 april 2020 Kia paascollecte  € 1.086,50
zondag 19 april 2020 Wijkwerk  € 1.056,68
zondag 26 april 2020 Eredienst&Pastoraat in onze gemeente  € 450,50
Overzicht van de opbrengst van de  kerk collecten van de Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert, over de maand mei 2020
datum doel opbrengst
zondag 3 mei 2020 Kia noodhulp Nigeria € 755,00
zondag 10 mei 2020 Land. Jeugd-en jongerenwerk € 700,50
zondag 17 mei 2020 Wijkwerk / onlinekerkdienst € 618,77
21-5 hemelvaart Eredienst&Pastoraat in onze gemeente/onlinekerkdienst € 246,10
zondag 24 mei 2020 Vorming en toerusting eigen gemeente / leren € 1.084,00
zondag 31 mei 2020 Kia, zending Marokko € 1.575,20
Overzicht van de opbrengst van de kerk collecten van de Protestantse Gemeente Amstelveen- Buitenveldert, over de maand juni 2020
datum doel opbrengst
zondag 7 juni 2020 Raad van Kerken € 518,50
zondag 14 juni 2020 Hulp NL Dorpskerken € 382,50
zondag 21 juni 2020 Wijkwerk € 361,71
zondag 28 juni 2020 Eredienst&Pastoraat in onze gemeente € 420,00

Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Js 44:1-5

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >