Verantwoording collecte-opbrengst afgelopen maanden


Hieronder vindt u een overzicht van de opbrengsten van de collectes van de Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert, afgekort diaconie en de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, afgekort kerk.

De totaal-overzichten worden maandelijks aangepast en geplaatst.


Overzicht van de opbrengst van de diaconie collecten van de PGA-B over de maand maart 2020
datum doel opbrengst
zondag 1 maart Zorg-en hulpverlening in Asv-Btv € 894,80
zondag 8 maart Stg De Regenboog € 789,09
zondag 15 maart KiA 40dagentijd: (noodhulp Zuid-Soedan -overleven in een burgeroorlog € 343,36
zondag 22 maart KiA 40dagentijd: binnenlands diaconaat (vakanties met aandacht) € 264,00
zondag 29 maart KiA: Werelddiaconaat (Ghana: nieuwe kansen voor straatmeisjes) € 264,00
Overzicht van de opbrengst van de diaconie collecten van de PGA-B over de maand april 2020
datum doel opbrengst
zondag 5 april Wijkdoel Kruiskerk en Paaskerk: Stg Anna Poot € 838,00
Wijkdoel Pelgrimskerk: Martelaren van Gorcum € 254,00
Gift: Voedselbank € 100,00
donderdag 9 april Stg Stoelenproject € 774,50
zondag 12 april Zorg en hulpverlening Asv-Btv € 1.334,50
zondag 19 april Sociaal Steunpunt Amstelveen € 991,68
zondag 26 april Wereldhuis € 938,00
Overzicht van de opbrengst van de kerk collecten van de PGA-B over de maand maart 2020
datum doel opbrengst
zondag 1 maart Kia Voorjaarszendingscollecte € 828,84
zondag 8 maart Landelijk Missionair werk € 645,66
zondag 15 maart Communicatie in onze gemeente € 88,45
zondag 22 maart Wijkwerk € 5,00
zondag 29 maart Eredienst&Pastoraat in onze gemeente € 5,00
Overzicht van de opbrengst van de kerk collecten van de PGA-B over de maand april 2020
datum doel opbrengst
zondag 5 april Land. Jeugd-en jongerenwerk € 1.437,00
9 en 11 april Vorming en toerusting eigen gemeente € 52,50
zondag 12 april Kia paascollecte € 1.086,50
zondag 19 april Wijkwerk € 1.056,68
zondag 26 april Eredienst&Pastoraat in onze gemeente € 450,50

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >