Op zondag 23 juni wordt om 17.00 uur een Choral Evensong in de Kruiskerk gehouden.
Het Vocaal Theologen Ensemble verleent medewerking en laat enkele prachtige voorbeelden van Anglicaanse liturgische muziek uit de negentiende en twintigste eeuw horen.
De muzikale leiding heeft dr. Hanna Rijken, expert op het terrein van Anglicaanse kerkmuziek.
Sebastiaan ’t Hart begeleidt op het Flentrop-orgel en ds. Sytze de Vries is liturg.

De kerk is open vanaf 16.30 uur. Er is deze keer geen toelichting vooraf op de muziek

Het is in de Kruiskerk een goede gewoonte geworden om een seizoen met maandelijkse muzikale vespers af te sluiten met een Choral Evensong, een vesper die plaats vindt volgens de Anglicaanse rite. Hanna Rijken heeft ook nu weer een prachtig anthem uitgezocht, het koor zingt chants, een Magnificat en een Nunc dimittis, Sebastiaan ’t Hart laat geheel in stijl een Voluntary horen, ds. Sytze de Vries doet de gezongen prayers die bij deze dag horen en met alle aanwezigen zingen we enkele hymnen met karakteristieke Anglicaans melodieën.


Jezus vroeg aan de blinde: ?Wat wilt u dat ik voor u doe?? Hij antwoordde: ?Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.? Jezus zei tegen hem: ?Ga heen, uw geloof heeft u gered.? En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Mc 10:46-52

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >