COLUMN

Mirjam Buitenwerf

Deze week werd in Amstelveen de Avond4daagse gelopen. Het was allemaal wat rommelig qua organisatie: omdat het weer niet meezat moesten we iedere avond afwachten of de wandeling nu wel of niet zou doorgaan. In deze tijd van moderne techniek werkt dat aan de ene kant heel eenvoudig. Door Buienradar kun je tot op het allerlaatste moment afwachten of er op een bepaalde tijd een onweersbui aankomt, en kun je op grond daarvan beslissen of je wel of niet van start kunt gaan. Maar aan de andere kant is de romantiek er op deze manier wel behoorlijk vanaf. Vroeger ging je gewoon op pad, en zou je wel zien of je vanwege een klap onweer tijdens je wandeling  misschien even moest schuilen. Daarvoor moest je dan wel wat meer risico nemen. Uiteraard mogen we blij zijn dat we door moderne technieken zoveel onbeïnvloedbare zaken beter kunnen voorzien. Maar toch….

Het is donderdagmiddag en ik ben bezig om het Verhaal in de Kruiskerk voor aanstaande zondag voor te bereiden, een creatieve viering voor kinderen en  ouders. Het gaat over de storm op het meer. En ik denk bij mezelf: stel nu dat het verhaal in deze tijd zou hebben gespeeld, zou Petrus dan voor aanvang van de boottocht op Buienradar hebben gekeken en tegen Jezus hebben gezegd: ‘Heer, luister, we moeten het echt niet doen. Ik zie net op buienradar dat er een enorme storm op komst is. Als we nu weggaan, verzuipen we met man en muis!’ Zou Jezus dan hebben geantwoord, zoals hij ook in het echte verhaal doet: ‘Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij?’ Of zou hij een modern en verstandig antwoord hebben gegeven als: ‘O ja, ik zie het, je hebt gelijk. Laten we dan nog meer even aan deze kant van het meer blijven.’

Doordat heel veel dingen meetbaar zijn door moderne technieken, kunnen we steeds meer voorzien en voorspellen. Dat is enerzijds ontzettend mooi want daardoor komen we technologisch gezien steeds verder. Anderzijds wordt het voor ons mensen steeds moeilijker om gewoon maar te vertrouwen, terwijl de onvoorspelbare factoren van het menselijk bestaan nog steeds levensgroot zijn. Is het naïef om op God te vertrouwen als een storm jouw leven treft en de techniek je in de steek laat? Soms misschien wel, maar het geloof geeft je wel een kompas waarmee je dan toch met Jezus dat meer op durft te gaan.

Mirjam Buitenwerf, 1 juni 2018

God zal ruimhartig vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen ? spreekt de Heer.

Js 55:6-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >