OPMAAT NAAR EEN ‘BONHOEFFERJAAR’

Ds. Gert Jan de Bruin

In 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer door het naziregime om het leven werd gebracht. Zijn laatste uren bracht hij door in concentratiekamp Flossenbürg. Het komend seizoen zijn er landelijk en plaatselijk activiteiten die de betekenis van Bonhoeffer voor vandaag onderstrepen. Hieronder een gedicht van Bonhoeffer in vertaling en een lied van de tekstdichter René van Loenen bij dit gedicht.

‘Christen en heiden’

Mensen gaan tot God in hun nood
smeken om hulp, vragen om voorspoed, brood,
redding uit ziekte, verlossing uit schuld en dood.
Zo doet elk mens, christen en heiden.

Mensen gaan tot God in zijn nood
vinden Hem arm, veracht, geen onderdak, geen brood,
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakte en dood.
Een christen staat naast God in al zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt lichaam en ziel met zijn brood,
lijdt voor christen en heiden aan ’t kruis de dood,
en vergeeft ze beiden.

“Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan”

  1. Wie schooiers hoop geeft, net als hij
    staat aan zijn zij, ten prooi aan spot:
    wie Christus volgt, omarmt zijn God.
  1. God is intens met ons begaan,
    draagt ons bestaan, aanvaardt, vergeeft
    wie wel of niet uit Christus leeft.


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >