Zeven jaar geleden overleed Dienaar van het Woord Wim Janssen

Op 29 januari 2013 namen wij afscheid van Wim vanuit een overvolle Kruiskerk.

Hij was voor alles een man van het woord. Een opgewekt mens, een trouwe, milde en wijze pastor, een heldere leraar en een bevlogen voorganger die bij velen een snaar wist te raken.

Nu, zeven jaar na zijn overlijden hebben zijn zus Ynskje en zijn dochter Clara een boek samengesteld met zeven preken, zeven gebeden, zeven kinderverhalen. Een bloemlezing uit zijn nalatenschap of beter: zeven bloemen uit een enorm boeket – geplukt uit bijna zestig jaar predikantschap, dat hem achtereenvolgens naar Rekken (Gld), naar Goes (Zld) en tenslotte voor lange tijd en voorgoed naar Amstelveen heeft gevoerd.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens de dienst van zondag 26 januari  in de Kruiskerk waar ds. Janssen zo vaak de kansel heeft beklommen tot en met die laatste keer, vlak vóór zijn dood. Een boek bij wijze van een dierbare herinnering, als een saluut, een hommage.

Na afloop van de dienst is het boek verkrijgbaar in de Kruiskerk en zolang de voorraad strekt ook daarna te bestellen bij:

Clara Janssen website: klarezon.nl  e-mailadres: info@klarezon.nl
DABAR-LUYTEN website: dabarluyten.nl e-mailadres: hansluyten.dabar@gmail.com
Renger Prent  rengerprengt@gmail.com, 020 6439418  06 26260452

Prijs: €12,- , €15,- inclusief verzendkosten

.


God zal ruimhartig vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen ? spreekt de Heer.

Js 55:6-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >